Aktualności - Nagrania obrad Rady Miasta Ełku

XIV Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: z. dabrowski | Data wpisu: 16 Grudnia 2019
Proponowany porządek obrad : 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na 2019 rok. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ełku na...
Więcej
VIII Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: z. dabrowski | Data wpisu: 23 Czerwca 2019
  Proponowany porządek obrad : 1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.   Zatwierdzenie porządku obrad.  3.   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4.   Przeprowadzenie debaty nad przedstawionym Raportem o stanie Gminy Miasta Ełku za 2018 rok....
Więcej
VI Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: admin | Data wpisu: 23 Kwietnia 2019
  Proponowany porządek obrad : 1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.      Zatwierdzenie porządku obrad.  3.      Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany...
Więcej
V Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: admin | Data wpisu: 26 Marca 2019
Proponowany porządek obrad:   1.        Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.        Zatwierdzenie porządku obrad.  3.        Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami....
Więcej
IV Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: admin | Data wpisu: 25 Lutego 2019
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030. 5.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Ełku na...
Więcej
III Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: admin | Data wpisu: 16 Stycznia 2019
Proponowany porządek obrad: 1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2.   Zatwierdzenie porządku obrad. 3.   Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4.   Podjęcie uchwał w sprawach: 1)  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2019-2030, 2)  uchwalenia...
Więcej
II Sesja Rady Miasta Ełku
Autor: Z. Dąbrowski | Data wpisu: 10 Grudnia 2018
 Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Zatwierdzenie porządku obrad.  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Ełku za okres między sesjami. 4. Podjęcie uchwał w sprawach:   1) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Ełku na lata 2018-2027,   2) zmian w budżecie miasta Ełku na rok 2018,   3) ustalenia...
Więcej
I sesja Rady Miasta Ełku – transmisja na żywo
Autor: Mariusz Jarząbek | Data wpisu: 23 Listopada 2018
Link do kanału YouTube Rady Miasta Ełku: https://www.youtube.com/channel/UCmWYAJABL1pjvorIJql-Ihw/featured
Więcej