Aktualności - Wydarzenia

Najlepsi ełccy sportowcy nagrodzeni
Autor: P. B. | Data wpisu: 16 Lutego 2021
Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników oraz trenerów, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników i trenerów poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej.  Nagroda jest wyrazem uznania dla zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,...
Więcej
Podpisane umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych
Autor: P. B. | Data wpisu: 11 Lutego 2021
Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych. Dziś w Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały kolejne trzy organizacje:  Mazurskie Towarzystwo Naukowe Zadanie: Opracowanie i wydanie w 2021 roku "Rocznika Ełckiego 2020 t. XVII" Ełcki Klub Sportowy Karate Kyokushin Zadanie: Szkolenie i współzawodnictwo sportowe...
Więcej
Poznaj „Skarb z ulicy Głównej”
Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 01 Lutego 2021
Wystawa „Skarb z ulicy Głównej” powstała przy współpracy Muzeum Historycznego w Ełku, Stowarzyszenia Historyczno – Eksploracyjnego „Jaćwież” oraz Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego Oddział w Ełku. Monety są przygotowywane od czerwca. Sukcesywnie rozpoznawane są też ich wartości. Przed rokiem w lutym otrzymałem informacje, że w Ełku odkryty został skarb. Znalazcami byli...
Więcej
Dyskusja publiczna nad wyłożonym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwanego „Ełk-Centrum”
Autor: M.N/J.W | Data wpisu: 19 Stycznia 2021
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie, może wnieść uwagi. Organem...
Więcej
Dyskusja nad projektem planu „Ełk – Wyszyńskiego”
Autor: P. B. | Data wpisu: 18 Stycznia 2021
Dyskusja nad projektem planu zostanie przeprowadzona z zachowaniem środków ostrożności, zgodnych z przepisami odrębnymi, dotyczącymi panującego obecnie stanu epidemii wirusa COVID-19. Można również wnieść na piśmie uwagi do projektu planu – należy złożyć je do Prezydenta Miasta Ełku z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której...
Więcej
Laureaci najlepszych prac o Ełku nagrodzeni - edycja 2020
Autor: P. B. | Data wpisu: 21 Grudnia 2020
Konkurs za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk organizowany był już po raz trzynasty. Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo – badawczych poświęconych naszemu miastu. W 2020 roku na konkurs wpłynęło 18 prac: 8 prac...
Więcej
Dyskusja o książce „Ełk. Herby i przywileje”
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 15 Grudnia 2020
Książka „Ełk. Herby i przywileje” to pierwsza publikacja z nowej serii „Bibliotheca Lyccensis”. Spotkanie online m.in. z autorami książki odbędzie się w najbliższy piątek (18 grudnia) o godz. 18.00 na platformie ZOOM (możliwość aktywnego wzięcia udziału w dyskusji). Jednocześnie spotkanie będzie transmitowane na profilu Facebook Muzeum Historycznego w Ełku. W spotkaniu wezmą udział:...
Więcej
Mikołajkowy Autobus Radia 5
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 04 Grudnia 2020
Każdego roku „Mikołajkowy Autobus Radia 5” odwiedzał darczyńców i odbierał prezenty dla potrzebujących dzieci. W tym roku z powodu epidemii koronawirusa zmieniono formę i autobus 4 grudnia zaparkował przy Placu Miejskim obok galerii handlowej, gdzie ludzie dobrej woli dostarczali swoje wcześniej przygotowane paczki. Tradycyjnie jak co roku w akcję włączył się prezydent Tomasz...
Więcej
Wydarzenia online i konkursy
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 23 Listopada 2020
Ełckie Centrum Kultury Konkurs plastyczny „Mikołajkowe obrazki” temat prac: „Ciacho dla Świętego Mikołaja” termin składania prac: do 3 grudnia prace należy złożyć do specjalnie przygotowanej skrzynki, która stoi przed ECK. Więcej na: http://eck.elk.pl/wydarzy/konkurs-plastyczny-mikolajowe-obrazki/ Wirtualna wystawa grafik – Wiesława Kulika...
Więcej
Światowe Dni Przedsiębiorczości
Autor: P. B. | Data wpisu: 17 Listopada 2020
Przedłużony został termin aplikowania do projektu Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR. Nabór trwa do 18 listopada 2020 r. Aplikację można złożyć online. Konkurs przeznaczony dla młodych firm z woj. warmińsko – mazurskiego do 3 lat, które chcą wprowadzić do swojej działalności nowy produkt lub usługę. PNT w Ełku pomoże zrobić to w innowacyjny sposób . APLIKUJ pod adresem:...
Więcej