Aktualności - Wydarzenia

Głosowanie w wyborach do Rady Pożytku Publicznego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 23 Czerwca 2015
Rada ma konsultować i opiniować m.in. projekty strategii rozwoju miasta Ełku; projekty pozostałych dokumentów strategicznych i programowych; projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych z ustawy, w tym rocznego i wieloletniego programu współpracy; funkcjonowanie sektora pozarządowego; udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między samorządem...
Więcej
Dowiedz się więcej o ERASMUS +
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 22 Czerwca 2015
Adresatami spotkania jest młodzieży oraz przedstawiciele szkół i organizacji pozarządowych. Głównym celem jest omówienie zasad programu Erasmus+ oraz warsztat dotyczący zarządzania projektem, ale będzie też czas na indywidualne konsultacje. Współorganizatorem spotkania jest Ełckie Stowarzyszenie STOPA. HARMONOGRAM: 9:00 - rozpoczęcie spotkania, 9:00 - 10:30 - struktura programu, podział...
Więcej
Daj się zwariować nauce w PNT
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 19 Czerwca 2015
Jeśli interesujesz się nowinkami ze świata nauki, jeśli nie obce są Ci roboty, komputery i statki kosmiczne, jeśli lubisz eksperymenty naukowe lub jeśli po prostu chcesz zobaczyć coś nowego, innego i nietuzinkowego – to musisz wziąć udział w tegorocznych „Wariacjach z Nauką". Na uczestników czeka wiele wrażeń i niesamowitych doznań takich jak: zawody robotów, symulator przeciążeń, pokazy...
Więcej
Stypendia szkolne
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Czerwca 2015
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w tej rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło...
Więcej
Nabór do Rady Pożytku Publicznego w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 17 Czerwca 2015
Rada ma konsultować i opiniować m.in. • projekty strategii rozwoju miasta Ełku; • projekty pozostałych dokumentów strategicznych i programowych; • projekty uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych z ustawy, w tym rocznego i wieloletniego programu współpracy; • funkcjonowanie sektora pozarządowego; • udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między...
Więcej
Czerwcowe spotkanie z Janem Pawłem II
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Czerwca 2015
Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II (obchodzone są m.in.: 95 rocznica urodzin i 10 rocznica śmierci Papieża). W roku Jana Pawła II mieszkańcy Ełku zrzeszeni w stowarzyszeniach i wspólnotach katolickich przygotowują cykl comiesięcznych spotkań poświęconych Patronowi naszego miasta, by przypomnieć Jego postać oraz dziedzictwo jakie pozostawił. Spotkania odbywają się od...
Więcej
Smacznie i wesoło
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Czerwca 2015
Więcej na: www.eck.elk.pl  
Więcej
Oglądaj nowe „Wiadomości miejskie”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Czerwca 2015
W lokalnej ełckiej telewizji kablowej emitowany jest program informacyjny „Wiadomości miejskie", który powstaje przy współpracy z Urzędem Miasta Ełku. Premiera nowego odcinka w piątek (12 czerwca) o godz. 17.15. W programie będzie można dowiedzieć się m.in. o planowanych obchodach 590-lecia Miasta Ełku, kolejnych inwestycjach w szpitalu miejskim, który pozyskał 1 mln 344 tys. zł...
Więcej
"Ełk - Lenpol II"
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Czerwca 2015
Rada Miasta Ełku w dniu 26 maja 2015 roku, podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zwanego „Ełk – Lenpol II", który w części zmienia ustalenia obowiązującego dotychczas miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego „Ełk – Lenpol". Teren opracowania planu zlokalizowany jest w południowo – wschodniej części miasta Ełk, przy...
Więcej
Zmiana organizacji ruchu na ul. Mickiewicza i ul. Piłsudskiego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 11 Czerwca 2015
8 czerwca rozpoczęły się roboty związane z przebudową skrzyżowania ulic: Piłsudskiego – Mickiewicza w Ełku. W ramach prac zostanie wykonany dodatkowy pas ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza. W związku z prowadzonymi pracami od 15 czerwca przez okres około miesiąca zostanie wyłączony jeden pas ruchu na ul. Mickiewicza, a tym samym tymczasowo zmieniona organizacja ruchu w tym...
Więcej