Aktualności - Wydarzenia

Planowane są zmiany na ul. Piłsudskiego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 05 Lutego 2015
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Piłsudskiego w Ełku oraz budowa dodatkowego pasa ruchu do skrętu w prawo z ulicy Mickiewicza w ulicę Piłsudskiego, który upłynni ruch w tym obszarze miasta. W zakres prac do wykonania wchodzi m.in.: wykonanie kanalizacji deszczowej w obrębie budynku ul. Piłsudskiego 12, 14, gdzie do tej pory po obfitych opadach deszczu zbierała się woda, która...
Więcej
Prace społecznie użyteczne
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 05 Lutego 2015
Prace społecznie użyteczne są narzędziem samorządu miasta stosowanym w celu udzielenia pomocy osobom pozostającym długotrwale bez pracy. Aktywizacja zawodowa jest formą wsparcia i jednym ze sposobów przeciwdziałania wykluczeniu tych osób z rynku pracy. Plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w Ełku w okresie od marca do grudnia 2015 r. przewiduje zatrudnienie 41 osób...
Więcej
Delegacja włoska z wizytą w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Lutego 2015
W terminie 1-3 lutego 2015 r. gościliśmy w Ełku przedstawicieli samorządu z naszego partnerskiego miasta Orbassano we Włoszech: Eugenio Gambetta Burmistrza Miasta Orbassano, inż. Paolo Carantoni Radnego i kierownika ds. technicznych, Paolo Marocco doradcę w obszarach: sportu i młodzieży oraz Lino Tiozzo, który jest nie tylko inicjatorem współpracy pomiędzy obu miastami, ale również od 30 lat...
Więcej
Zakończyła się modernizacja w ECK
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Lutego 2015
W I etapie budynek ECK wyposażony został w windę, dzięki której osoby niepełnosprawne, ludzie starsi oraz rodzice z małymi dziećmi mogą bez problemu dostać się na pierwsze piętro. Przeprowadzono także remont głównego holu wraz z przebudową szatni, gdzie wykonano m.in. instalację wentylacji z klimatyzacją, wymianę oświetlenia w holu, okładzin ścian i posadzek, stolarki wewnętrznej, a także...
Więcej
Prezydent Ełku wspiera osoby uzdolnione
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 04 Lutego 2015
O przyznanie stypendiów artystycznych wnioskowało 20 osób (więcej niż w latach ubiegłych). Po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły, która oceniała wnioski, Prezydent Ełku wybrał 8 osób, które otrzymają wsparcie finansowe w celu rozwijania swych uzdolnień w różnych dziedzinach sztuki. Są to osoby szczególnie utalentowane, które prezentują wysoki poziom artystyczny: 1) Weronika Borucka...
Więcej
Nabór do miejskich przedszkoli na rok 2015/2016
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Stycznia 2015
Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-5 lat i może być realizowane w: przedszkolach - dzieci 3-4-5 letnie (urodzone w latach 2012-2010), oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - dzieci 5 letnie (urodzone w 2010 roku). W terminie od 04 do 11 lutego , rodzice i opiekunowie dzieci, które uczęszczają do miejskich przedszkoli mogą składać deklaracje o...
Więcej
Nabór wniosków na Białą Lilię 2014
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 30 Stycznia 2015
Ideą nagrody jest wyróżnienie osób, które w sposób szczególny swoją codzienną pracą, aktywnością i zaangażowaniem służą miastu i jego mieszkańcom oraz przyczyniają się do promowania Ełku. Nagrody przyznawane osobom fizycznym, prawnym i innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w poprzednim roku kalendarzowym lub za całokształt działalności w 8 kategoriach: 1. Mecenas Sportu, 2. Sportowiec...
Więcej
40 lat lecznictwa onkologicznego w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Stycznia 2015
Dzisiaj o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbyła się uroczystość Jubileuszu 40 – lecia lecznictwa onkologicznego na terenie Powiatu Ełckiego. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele szpitala „Pro Medica ", NFZ Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Wojewódzkiego w Olsztynie, 108 Szpitala Wojskowego z Przychodnią w Ełku. Obecni byli także konsultanci Województwa Warmińsko –...
Więcej
Dalsza przebudowa drogi nr 16 zależy od Ciebie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Stycznia 2015
Ogłoszony w grudniu 2014 r. przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, projekt „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023", który określa kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych, nie uwzględnia kontynuacji modernizacji drogi krajowej nr 16, stanowiącej trasę komunikacyjną łączącą wschodnią część województwa warmińsko-mazurskiego (m.in....
Więcej
Świetlica Wielopokoleniowa już otwarta
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 28 Stycznia 2015
Świetlica mieści się przy Parafii Miłości Bożej w Ełku Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego, przy ul. Słowackiego 26. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańców Ełku dostosowano oraz doposażono pomieszczenia przeznaczone na świetlicę na spotkania pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Zakupione zostały m.in. meble, sprzęt AGD oraz projektor multimedialny. W Świetlicy w każdy...
Więcej