Aktualności - Wydarzenia

Napraw rower przy promenadzie
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 18 Maja 2015
Samoobsługowe stacje naprawy rowerów to specjalne stanowiska, wyposażone w uchwyty dla rowerów, zestawy narzędzi wraz z pompką z adapterem na wszystkie zawory. W Ełku pojawią się trzy takie stacje (dwie duże i jedna mała), które zamontowane będą przy ścieżkach rowerowych w pobliżu ełckiej promenady. Stacje będą udostępnione mieszkańcom do bezpłatnego użytku już na przełomie maja i czerwca. W...
Więcej
Oglądaj nowe „Wiadomości miejskie”
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Maja 2015
W lokalnej ełckiej telewizji kablowej emitowany jest program informacyjny „Wiadomości miejskie", który powstaje przy współpracy z Urzędem Miasta Ełku. Premiera nowego odcinka w piątek (15 maja) o godz. 17.15. W programie będzie można dowiedzieć się m.in. o zmianach planu sieci oraz granic obwodów szkół podstawowych w Ełku, planach adaptacji części budynku przy ul. Kościuszki 37 na potrzeby...
Więcej
Spotkanie z Janem Pawłem II w ECK
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Maja 2015
Rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II (obchodzone są m.in.: 95 rocznica urodzin i 10 rocznica śmierci Papieża). W roku Jana Pawła II mieszkańcy Ełku zrzeszeni w stowarzyszeniach i wspólnotach katolickich przygotowują cykl comiesięcznych spotkań poświęconych Patronowi naszego miasta, by przypomnieć Jego postać oraz dziedzictwo jakie pozostawił. Spotkania odbywają się od...
Więcej
Kolejny plac zabaw w Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Maja 2015
Rozstrzygnięto już przetarg na dostawę i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw, który powstanie na terenie Przedszkola „Mali Odkrywcy" w Ełku przy ul. Michała Kajki 8A. Inwestycja będzie wykonana w ramach zadania „Budowa placów zabaw w ramach inicjatywy lokalnej". Plac przy „Małych Odkrywcach" to inicjatywa rodziców dzieci z tego przedszkola. Wnioskodawca jest zobowiązany do...
Więcej
Deblowy Turniej Tenisowy
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Maja 2015
Celem turnieju jest propagowanie zdrowego stylu życia oraz wyłonienie najlepszych par deblowych w tenisie ziemnym w Ełku. Turniej rozegrany zostanie w kategorii gry podwójnej – debel. W turnieju dopuszczone będą również pary mieszane. Limit uczestników to maksymalnie 16 par deblowych. Więcej informacji na: www.mosir.elk.com.pl
Więcej
Noc Muzeów w MHE
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Maja 2015
Inicjatywa społeczna, jaką jest Noc Muzeów, po raz kolejny odbędzie się także w naszym mieście. Przez jedną noc muzea w Polsce i na całym świecie otwarte są dla ciekawych historii. W programie przewidziano m.in.: • pokaz nabytków i kolekcji zgromadzonych przez MHE, • „Ełcki Przegląd Historyczny 2014-2015" – prezentację Rocznika Muzeum Historycznego w Ełku (nr 1), • prezentację innych,...
Więcej
Kolejne zmiany w organizacji ruchu na ulicy Kilińskiego
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Maja 2015
W związku z realizacją inwestycji drogowej przy ulicy Kilińskiego okresowo zmieniana jest tam organizacja ruchu drogowego. Dodatkowo Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o. wykonuje prace związane z naprawą sieci ciepłowniczej. Z uwagi na te prace konieczne jest etapowe zamknięcie fragmentów ulicy Kilińskiego. Planowane zmiany i utrudnienia w ruchu w okresie 7 – 20 maja 2015...
Więcej
Ełckie Dni Rodziny 2015
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Maja 2015
Ełckie Dni Rodziny obchodzone będą w ramach XVII Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny, których uroczystą inaugurację zaplanowano 15 maja w Olsztynie (Urząd Wojewódzki). W Ełku przewidziano łącznie prawie 110 różnych wydarzeń skierowanych do rodzin, a organizowanych przez miejskie jednostki, ełckie parafie, szkoły, przedszkola, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia. Celem obchodów jest...
Więcej
W Ełku powstanie Centrum Rewitalizacji Społecznej
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Maja 2015
Celem powstania i funkcjonowania Centrum Rewitalizacji Społecznej jest objęcie wsparciem całych rodzin w wymiarze profilaktyczno-terapeutycznym. Adaptacja budynku przy ul. Kościuszki 37 na potrzeby Centrum Rewitalizacji Społecznej, umożliwi pełne realizowanie działań aktywizujących. 27 kwietnia podpisano umowę z Wykonawcą dokumentacji projektowej, która zostanie powstanie w ciągu 3...
Więcej
Zaproszenie przedstawicieli biznesu do udziału w pracach Komitetu Sterującego ZIT
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 12 Maja 2015
W skład Komitetu wejdą 3 przedstawiciele Miasta Ełk, 2 przedstawicieli Gminy Ełk, 1 przedstawiciel Powiatu Ełckiego, 1 przedstawiciel sektora społecznego, 1 przedstawiciel biznesu oraz Prezydent Ełku jako przewodniczący. Miasto Ełk i Gmina Ełk otrzymały specjalne wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości niemal 19 mln euro...
Więcej