Aktualności - Wydarzenia

Ojciec Święty błogosławi ełczanom
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Stycznia 2015
Jego Świętobliwość Franciszek z wdzięcznością przyjął życzenia od prezydenta Tomasza Andrukiewicza nadesłane z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. Wdzięczny za wyrazy pamięci, Papież swoje życzenia wyraża w modlitwie skierowanej do Świętej Rodziny. Modlitwą tą Ojciec Święty ogarnia każdą polską rodzinę i każdy polski dom, wyprasza również dla Prezydenta Ełku, Współpracowników i...
Więcej
Masz dług względem Miasta? Odpracuj go
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Stycznia 2015
Program, dzięki któremu istnieje szansa całkowitego lub częściowego anulowania zadłużenia,  realizowany jest w Ełku od maja 2012 r. Do tej pory skorzystało z niego 101 rodzin odpracowując dług na kwotę ok. 641 226 zł. W 2014 r. z tej formy odpracowania skorzystało 46 rodzin – na łączną kwotę 160 406 zł. O zmianę spłaty zadłużenia czynszowego mogą ubiegać się najemcy lokali komunalnych i...
Więcej
Skorzystaj ze zniżek z Ełcką Kartą Rodziny 3+
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 15 Stycznia 2015
„Ełckie Karty Rodziny 3+" wydane w 2014 r. były ważne tylko do 31 grudnia 2014 r. Zapraszamy do składania wniosków o wydanie kart ważnych od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Karty Rodziny 3+ w Ełku funkcjonują od czerwca 2013 r. Ich celem jest umacnianie i wspieranie funkcji rodziny wielodzietnej, poprawa warunków materialnych tych rodzin i przede wszystkim promocja modelu rodziny...
Więcej
Cykl spotkań poświęconych Janowi Pawłowi II
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 14 Stycznia 2015
W związku z tym, iż rok 2015 został ogłoszony przez Sejm rokiem Jana Pawła II – będziemy w nim obchodzić 95 rocznicę urodzin i 10 rocznicę śmierci Papieża Polaka. Chcąc uczcić tak doniosłe wydarzenie zapraszamy na cykl spotkań poświęconych św. Janowi Pawłowi II – Patronowi Miasta Ełku. Głównym celem jest przypomnienie postaci Wielkiego Rodaka i dziedzictwa jakie nam zostawił. Spotkania...
Więcej
Czy PKP wybuduje wiadukt drogowy nad przejazdem kolejowym przy ul. Sikorskiego?
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2015
Spotkanie dotyczyło realizacji planowanych prac na linii kolejowej nr 38 na odcinku Ełk – Korsze związanych z jej elektryfikacją i modernizacją (niezelektryfikowany odcinek na trasie z Ełku do Olsztyna). Organizatorami spotkania byli: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (inwestor) oraz Multiconsult Polska sp. z o. o. (firma odpowiedzialna za konsultacje). Podczas spotkania zbierane były opinie i...
Więcej
„Sportowa Marka Miasta Ełku” – nabór ofert
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2015
Celem konkursu jest wyłonienie projektów zawierających plan rozwoju sportowego zawodników i drużyn sportowych zakładających osiągnięcie określonych celów, w tym określonych wyników sportowych i efektu promocji miasta poprzez sport. Konkurs ogłoszono po raz trzeci. Planowana wielkość środków przeznaczonych w tym oku na realizację zadania w formie dotacji to kwota 100.000 zł na cały rok. W...
Więcej
Nabór propozycji projektów do Programu Rewitalizacji Ełku
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 13 Stycznia 2015
Projekty rewitalizacji w sferze infrastrukturalno-przestrzennej, gospodarczej, społecznej i środowiskowej mogą zgłaszać przedsiębiorcy, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, a także wszyscy zainteresowani mieszkańcy lub grupy mieszkańców. Projekty muszą odnosić się do obszarów wyznaczonych do rewitalizacji: śródmieścia Ełku oraz...
Więcej
Konkurs na prace dyplomowe
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 08 Stycznia 2015
Konkurs skierowany jest do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. W tym roku w październiku odbędzie się rozstrzygnięcie VIII edycji Konkursu. Zapraszamy wszystkich studentów, którzy jeszcze nie wybrali tematu swojej pracy dyplomowej do napisania o tematyce związanej z naszym miastem, np. turystyce i rekreacji,...
Więcej
Dotacje na remonty ełckich zabytków
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Stycznia 2015
Dotacje na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych mogą być udzielone obiektom: wpisanym do rejestru zabytków; będącym w złym stanie technicznym lub posiadającym dla Ełku istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub turystyczno – rekreacyjne. O dotację mogą ubiegać się podmioty, które posiadają tytuł prawny do obiektu wpisanego do rejestru zabytków i...
Więcej
Nabór wniosków o stypendium za wyniki w nauce
Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 07 Stycznia 2015
Stypendia mogą otrzymać uczniowie miejskich szkół podstawowych (kl. V i kl. VI), gimnazjów oraz Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego, którzy są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego, a także osiągają bardzo dobre wyniki w nauce (średnia za ostatni rok szkolny – nie mniejsza niż 4,5 oraz co najmniej dobra ocena z zachowania)....
Więcej