Data: 29 Maja 2020
Położenie Ełku

Pojezierze Ełckie obejmuje rozległe malowniczo połączone kompleksy leśne, jeziora, pagórki i doliny morenowe oraz tereny równinne. Obszar ten jest bogaty w faunę. W leśnych ostępach zamieszkują sarny, jelenie, dziki, zające, tchórze, kuny, a zimą nawet wilki. Na podmokłych terenach w okolicach Żelazek można spotkać łosie, a w lasach Bartosz - bobry.

Natomiast jeziora są bogate w różnorodne gatunki ryb. Znaczna część pojezierza to obszary krajobrazu chronionego. Wszystko to razem sprawia, że tereny te są rajem dla wędkarzy, grzybiarzy oraz miłośników długich wędrówek pieszych, rowerowych, kajakowych i narciarskich. 

W 1997 roku osiem gmin: miasto i gmina Ełk, Kalinowo, Kowale Oleckie, Prostki, Stare Juchy, Świętajno i Wieliczki podpisały Porozumienie na Rzecz Rozwoju Pojezierza Ełckiego. Głównym celem porozumienia jest wspólne reprezentowanie i promocja regionu. Porozumienie przyjęło za swój symbol bociana i nazwę Kraina Bociana, gdyż występują one pospolicie na tych terenach. Bociany żyją tylko w nieskażonym środowisku naturalnym. Ich obecność na Pojezierzu Ełckim jest dla turysty gwarancją czystości środowiska naturalnego Krainy Bociana.