ucho

švietimo politika

(POST) Savivaldybės švietimo strategija 2016-2023 m.
PAŠTO programa (savivaldybės švietimo politika) yra vietos švietimo koncepcija miesto ir apskrities ełckie savivaldybes. Mūsų vietos švietimo politikos pagrindinis tikslas yra parengti studentus į suaugusiųjų gyvenimą, žinoti, kaip prie jos imasi susitikti kelis socialinius vaidmenis, ir tai, kaip ji vykdys atitiko lūkesčius, tėvų, mokinių ir vietos bendruomenės. Užmegzdamas...
Daugiau