Aktualności - Edukacja

„Bezpieczna droga do szkoły” – zapisy na zajęcia edukacyjne
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 12 Września 2019
Od początku roku szkolnego 2019/2020 trwa wspólna akcja Straży Miejskiej oraz Policji w Ełku - „Bezpieczna droga do szkoły”, adresowana przede wszystkim do przedszkolaków oraz uczniów klas I – III. W pierwszym tygodniu nauki szkolnej służby te patrolowały tereny wokół placówek czuwając nad bezpieczeństwem uczniów oraz zwracając uwagę kierowców na zachowanie szczególnej ostrożności podczas...
Więcej
Wybierz 9 miesięcy ciąży bez alkoholu!
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 09 Września 2019
„Ciąża bez alkoholu” to hasło kampanii prowadzonej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Celem akcji jest m.in. rozpowszechnienie oraz zwiększenie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych w czasie ciąży, a także ukazanie problemu dzieci z FASD. Jak co roku 9 września na całym świecie obchodzony jest...
Więcej
„Bezpieczna droga do szkoły”
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 06 Września 2019
Wzorem lat ubiegłych również w tym roku ełcka Straż Miejska i Policja w Ełku czuwały nad bezpieczną drogą do szkół dzieci i młodzieży. Zgodnie z realizacją działań pn. "Bezpieczna droga do szkoły" w dniach 2-6 września patrolowano okolice placówek. Celem akcji było wspieranie uczniów w bezpiecznym dotarciu na zajęcia, a także zwrócenie uwagi kierowców na zachowanie szczególnej ostrożności...
Więcej
Trwa nabór wniosków na stypendia za aktywność społeczną i wyniki w nauce
Autor: Agata Szostak | Data wpisu: 04 Września 2019
Stypendia mogą otrzymać uczniowie wszystkich ełckich szkół podstawowych (od kl. V) oraz Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Sportowych w Ełku, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: ·       są aktywni i zaangażowani w działalność społeczną na rzecz środowiska lokalnego, szkolnego i rówieśniczego;...
Więcej
Złóż wniosek na stypendium szkolne
Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 04 Września 2019
Stypendia szkolne są przyznawane uczniom zamieszkałym na terenie miasta Ełku znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo –wychowawczych, alkoholizm lub...
Więcej
Dobiegają końca wakacyjne remonty w miejskich placówkach oświatowych
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 30 Sierpnia 2019
W budżecie Miasta Ełku w 2019 roku zostały zaplanowane środki finansowe na realizację zadań remontowych. Już w styczniu wytypowano zadania remontowe, które zostały ujęte w planie remontów na 2019 rok w kwocie 500 tys. zł. Ponadto w budżetach poszczególnych placówek oświatowych również zaplanowano środki finansowe na realizację tzw. drobnych remontów i napraw sprzętu. Szkoły i...
Więcej
Awans zawodowy nauczycieli
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 29 Sierpnia 2019
W czwartek 29 sierpnia 2019 r. w sali konferencyjnej ełckiego ratusza Prezydent Tomasz Andrukiewicz w obecności swojego zastępcy Artura Urbańskiego oraz Naczelnik Wydziału Edukacji Małgorzaty Pikus wręczył nauczycielom akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego, złożył gratulacje oraz życzenia owocnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży. Warunkiem nadania nauczycielowi kolejnego...
Więcej
99. rocznica Cudu nad Wisłą
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 14 Sierpnia 2019
W tym roku będziemy obchodzić 99. rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli zwycięskiej bitwy warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickiej 15 sierpnia 1920 roku.  Uroczystości rozpoczną się Mszą św. w Katedrze św. Wojciecha, a następnie po przemarszu odbędą się uroczystości pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Program: godz. 9:45 -  Msza Święta w...
Więcej
Wydarzy się
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 13 Sierpnia 2019
W dniach 12-18 sierpnia miejskie jednostki zapraszają do wzięcia udziału w następujących wydarzeniach: Ełckie Centrum Kultury: ·         13 sierpnia godz. 21.00 – „Mazurskie Kino pod Gwiazdami” film pt. Bodyguard. Zawodowiec , wstęp wolny Więcej na: http://eck.elk.pl/wydarzy/mazurskie-kino-2019-2/...
Więcej
Nowe wyposażenie 5 ełckich szkół
Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 10 Lipca 2019
Miasto Ełk pozyskało środki z UE na wyposażenie 5 ełckich szkół  miejskich m.in.: Szkoła Podstawowa nr 1 w Ełku, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Władysława Szafera, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku, Zespół Szkół Sportowych w Ełku, oraz Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku. W ramach projektu zostaną zakupione materiały dydaktyczne oraz sprzęt...
Więcej