Aktualności - Invest - Sprzedaż nieruchomości - Tryb przetargowy

Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Jana Pawła II
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 10 Lutego 2021
„Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku  przy ul. Jana Pawła II ,  o znaczonych w operacie ewidencji gruntów nr: 3827/90, 3831/2, 3907 o łącznej powierzchni 0,3223 ha,  ujawnionych w księdze wieczystej nr  OL1E/00013493/9. Zgodnie z operatem ewidencji...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Królowej Jadwigi
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 08 Lutego 2021
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony do właścicieli nieruchomości, położonych w obrębie 1 miasta Ełk, oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 574, 577, 580, 584, 585, 570/18, na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Królowej Jadwigi, ujawnionych w księdze wieczystej nr OL1E/00012943/2, oznaczonych w operacie ewidencji...
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1732 przy ul. Ogrodowej
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 04 Lutego 2021
„Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku  przy ul. Ogrodowej , oznaczonej w operacie ewidencji gruntów nr 1732 o pow. 0,0837 ha , jako użytek gruntowy ”Bp” - zurbanizowane tereny niezabudowane, ujawnionej w księdze wieczystej nr  OL1E/00013491/5 w drodze przetargu ustnego...
Więcej
Ogłoszenie o pierwszym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych przy ul. Żelaznej
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 03 Lutego 2021
„Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku  przy ul. Żelaznej , objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, ujawnionych w księdze wieczystej nr OL1E/00013491/5, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów: nr 2880/1 o pow. 0,3732 ha, jako użytek gruntowy:...
Więcej
Ogłoszenie o odwołaniu przetargu nieograniczonego na zbycie nieruchomości przy ul. Sielskiej w Ełku
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 27 Stycznia 2021
„ Prezydent Miasta Ełku odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabu­dowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej, opisanych w księdze wieczystej OL1E/00013493/9, oznaczonych w obrębie 3 – Ełk 3 miasta Ełku jako działki: nr 3604/5 o pow. 0,1645 ha, nr 3604/6 o pow. 0,1485 ha, nr 3604/7 o pow. 0,1434 ha, nr 3527 o...
Więcej
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 12 Stycznia 2021
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i Hieronima Małeckich w Ełku. „PREZYDENT MIASTA EŁKU ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr 13, położonej na I piętrze w budynku nr 2 przy ul. Jana i...
Więcej
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, o pow. użytkowej nr 20,73 m2, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej w Ełku.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 21 Grudnia 2020
Ogłoszenie kolejnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, o pow. użytkowej nr 20,73 m2, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej, wraz z udziałem wynoszącym 10/1025 części w nieruchomości wspólnej, stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz działkę gruntu oznaczoną w...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Jana Pawła II, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 17 Grudnia 2020
„Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990  podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie Urzędu Miasta Ełk, przy ul. Piłsudskiego nr 4, 19-300 Ełk, w dniach: 17.12.2020 r. – 08.01.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości gruntowej...
Więcej
Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na poddaszu (III kondygnacja) w budynku nr 17 przy ul. Suwalskiej w Ełku.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 15 Grudnia 2020
Prezydent Miasta Ełku ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 5 położonego na poddaszu (III kondygnacja) w budynku nr 17 przy ul. Suwalskiej w Ełku o pow. 55,67 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 7,64 m2 i z udziałem wynoszącym 140/1000 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 14 Grudnia 2020
Prezydent Miasta Ełku ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej
Więcej