Aktualności - Invest - Sprzedaż nieruchomości - Tryb przetargowy

Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ełku przy ul. 3 Maja 11, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 14 Września 2020
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Ełku przy ul. 3 Maja 11, obejmujący udział wynoszący 101274/107125 części, przeznaczony do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 14 Września 2020
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Ełku przy ul. Sielskiej, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020...
Więcej
Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej użytkowej nr U3, położonej na parterze w budynku nr 5 przy ul. Gdańskiej w Ełku
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 09 Września 2020
Ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku 
Więcej
Ogłoszenie o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. użytkowej 103,31 m2 położonego na III piętrze w budynku nr 11A przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku.
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 20 Sierpnia 2020
Prezydent Miasta Ełku ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 o pow. użytkowej 103,31 m2 położonego na III piętrze w budynku nr 11A przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Ełku wraz ze sprzedażą udziału wynoszącego 69/989 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oznaczony w ewidencji gruntów jako...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze w budynku nr 8 przy ul. Wawelskiej w Ełku o pow. 88,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 9,55 m2 i z u
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 17 Sierpnia 2020
Prezydent Miasta Ełku ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony   na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 położonego na parterze w budynku nr 8 przy ul. Wawelskiej w Ełku o pow. 88,90 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym, tj. piwnicą o pow. 9,55 m2 i z udziałem wynoszącym 58/644 części w nieruchomości wspólnej stanowiącej części budynku i urządzenia, które nie...
Więcej
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej nr 829/125, położonej na terenie miasta Ełku przy ul. M. Kajki, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk
Autor: Sylwia Prądzyńska | Data wpisu: 28 Lipca 2020
OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Ełku ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Ełku, stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk, według poniższego zestawienia: Położenie nieruchomości: Ełk, ul. Michała Kajki Oznaczenie nieruchomości (obręb - numer działki):...
Więcej