75 tys. zł dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych
Autor: P. B. | Data wpisu: 14 Kwietnia 2021
W ramach Programu „Opieka 75+” Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku pozyskał 75 tys. zł dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi te kierowane są do osób w wieku 75 lat i więcej. „Opieka 75+”  jest to forma wspierania osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Głównym celem...
Więcej
Nowy ośrodek opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w Ełku
Autor: P. B. | Data wpisu: 14 Kwietnia 2021
W Przychodni Specjalistycznej przy ul. Konopnickiej 1 w Ełku od 1 maja rozpocznie funkcjonowanie Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży - I stopień referencyjny. W ośrodku będą zatrudnieni psycholodzy, psychoterapeuci i terapeuci środowiskowi, którzy zapewnią pełną diagnostykę psychologiczną, psychoterapię indywidualną, grupową i...
Więcej
Święto Chrztu Polski
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 14 Kwietnia 2021
W założeniu święto ma na celu „upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 14 kwietnia 966 r., zważywszy na doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej Ojczyzny, a jednocześnie znikomą obecność tego historycznego faktu w społecznej świadomości”. Święto ma stać się okazją do refleksji nad odpowiedzialnością za przyszłość polskiego...
Więcej
Prezydent Miasta Ełku podaje do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców.
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 13 Kwietnia 2021
„  Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234) podaje do publicznej wiadomości iż, w siedzibie tut. Urzędu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego nr 4 w dniach 14.04.2021 r. –04.05.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń...
Więcej
Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca
Autor: Joanna Kowalewska | Data wpisu: 13 Kwietnia 2021
Aktualnie do programu wczesnego wykrywania raka płuca prowadzonego przez Uniwersytet Kliniczny w Gdańsku rekrutowani są uczestnicy z grupy ryzyka mieszkający w makroregionie północnym (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie). Będzie to badanie niskodawkowej tomografii komputerowej klatki piersiowej. Kto może skorzystać z programu? Osoby w wieku 55-74 lat,...
Więcej
13 kwietnia – pamiętamy
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 13 Kwietnia 2021
Wiosną 1940 roku na polecenie Biura Politycznego KC radzieckiej partii komunistycznej, NKWD dokonało egzekucji jeńców wziętych do niewoli po 17 września 1939 r. W sowieckiej niewoli byli m.in. oficerowie Wojska Polskiego, Policji Państwowej, Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Egzekucje trwały od kwietnia do maja 1940 r. Strzałem w tył głowy...
Więcej
Startup Heroes Meetup
Autor: P. B. | Data wpisu: 12 Kwietnia 2021
Startup Heroes Meetup to bezpłatne wydarzenie online, które odbędzie się w czwartek 15 kwietnia o godz. 18.00. Podczas wydarszenia odbędą się m.in. merytoryczne i inspirujące prelekcje. Ponadto będzie można dowiedzieć się co daje udział w programie Platformy Startowej Startup Heroes i jak zdobyć 1 mln. zł na rozwój swojego projektu. Aby wziąć udział w wydarzeniu wystarczy się...
Więcej
Kolejny film PNT z cyklu „Prawdziwe historie”
Autor: Magdalena Nowikowska | Data wpisu: 12 Kwietnia 2021
Link do filmu: https://www.facebook.com/technopark.elk/videos/481666399621248/  
Więcej
Wykaz nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Ełk przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, położonej przy ul. Dąbrowskiego, oznaczona w obrębie 1 -Ełk 1 miasta Ełku nr 310/25
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 12 Kwietnia 2021
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 12.04.2021 r. - 04.05.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości oznaczonej w obrębie 1 - Ełk...
Więcej
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Ełku przy ulicy Produkcyjnej, objętych obszarem Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Ełk, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego
Autor: Mariusz Dobrzyń | Data wpisu: 12 Kwietnia 2021
Prezydent Miasta Ełku działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości iż w siedzibie tut. Urzędu przy ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 w dniach 12.04.2021 r. - 04.05.2021 r. wywieszono na tablicy ogłoszeń (I piętro) wykaz nieruchomości oznaczonych w obrębie 2 - Ełk...
Więcej