Aktualności - Organizacje Pozarządowe

EGO. Konsultacje społeczne strategii i prognozy
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 26 Czerwca 2020
Na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zarząd Stowarzyszenia EGO Kraina Bociana podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z: „Prognozą oddziaływania...
Więcej
Rozwój lokalny. Spotkanie eksperta z NGO
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 29 Maja 2020
Będziemy chcieli porozmawiać o przyszłych celach i kierunkach rozwoju Ełku oraz możliwości Państwa włączenia i udziału w planowanym projekcie.  Jesteśmy przekonani, że udział w spotkaniu i ewentualne włączenie się do projektu będzie interesujące i pożyteczne dla Waszej organizacji. Gospodarzem spotkań będzie socjolog dr Grzegorz Kaczmarek, doradca Związku Miast...
Więcej
Sprawozdanie z realizacji Ełckiego Programu Współpracy 2019
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 29 Maja 2020
Zachęcamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem syntetycznie opisującym współpracę finansową i pozafinansową samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym. Dokumentem towarzyszącym sprawozdaniu jest pełny raport opisujący wszystkie zrealizowane przez organizacje pozarządowe zadania samorządu miasta Ełku w roku 2019. Link do Sprawozdania z realizacji Ełckiego Programu Współpracy za rok 2019:...
Więcej
Ostatni tydzień na wsparcie ełckich Organizacji Pożytku Publicznego „1% z Pożytkiem dla Ełku”
Autor: Paweł Butwiłowski, Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 25 Maja 2020
Kampania samorządu miasta "1% z Pożytkiem dla Ełku" ma na celu dodatkowe wsparcie działających na rzecz mieszkańców Ełku organizacji pożytku publicznego. Kto może przekazać 1% podatku: podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych); podatnicy opodatkowani ryczałtem...
Więcej
Konsultujesz-decydujesz!
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 22 Maja 2020
Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych mieszkańców Ełku na temat następujących projektów uchwał: Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych mieszkańców Ełku. Projekt uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie określenia trybu i zasad przeprowadzania konsultacji...
Więcej
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 30 Kwietnia 2020
Tym razem do realizacji zostało zatwierdzonych 11 zadań, natomiast 2 oferty nie uzyskała dofinansowania. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to 173 294 zł. Wyniki z podziałem na poszczególne zadania:  Porządek i bezpieczeństwo publicznego : Oferent: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego Zadanie: Ratownictwo...
Więcej
Komunikat Prezydenta Ełku do sektora pozarządowego
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 30 Kwietnia 2020
Szanowni Państwo, w związku z trwającą pandemią koronawirusa i wynikającymi z niej zagrożeniami oraz obostrzeniami przekazuję poniższe informacje dotyczące współpracy samorządu miasta Ełku z sektorem pozarządowym w okresie maj-czerwiec 2020 r.: 1.     Odwołuję wszystkie zaplanowane na okres maj-czerwiec 2020 r. spotkania samorządu miasta Ełku z sektorem...
Więcej
Działaj Lokalnie 2020. Spotkania informacyjne on-line
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 24 Kwietnia 2020
Spotkania odbędą się w 3 blokach tematycznych, a każde z nich organizowane będzie rano (o 10:00) i wieczorem (19:00) – do wyboru dla uczestników.  Jak dołączyć do spotkania: - w dniu spotkania wejdź na stronę www.stopa.org.pl - wejdź w zakładkę „aktualności”, a następnie w ogłoszenie o spotkaniu -  przeczytaj dokładnie instrukcję i kliknij w zamieszczony...
Więcej
Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - Prezydent ogłosił kolejny konkurs dla NGO
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 09 Kwietnia 2020
Celem realizacji zadania jest świadczenie usług asystenta dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych ze znacznym, umiarkowanym lub równoważnym stopniem niepełnosprawności, mieszkańcom miasta Ełku, na terenie miasta Ełk. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 206 010,00 zł . Środki te pochodzą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób...
Więcej
"Działaj Lokalnie" świętowało jubileusz 10-lecia - relacja
Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 11 Marca 2020
Program ten rozwijał lokalne społeczności i jakie efekty udało się osiągnąć ludziom, którzy za jego pomocą zmieniali swoje otoczenie. Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu „Opowiedz…”, w którym grantobiorcy Programu przedstawiają zrealizowane przez siebie projekty za pomocą krótkich filmów i prezentacji multimedialnych. Głównym celem Programu jest...
Więcej