Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 29 Maja 2015
Złóż wniosek na stypendium sportoweStypendia sportowe są wyrazem szczególnego uznania dla zawodników i trenerów (od lutego tego roku), którzy odnoszą sukcesy w dziedzinie kultury fizycznej na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Stypendium to forma wsparcia materialnego umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane są w dowód uznania dla prezentowanego poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie sportu.

Nagroda jest wyrazem uznania dla:
• zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,
• trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki sportowe ich zawodników,
• klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.

Dodatkowa możliwość to wyróżnienia, które przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener/instruktor" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

Do składania wniosków uprawnione są:
• kluby sportowe,
• związki sportowe,
• szkoły, uczelnie
• inne podmioty.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta Ełku.

Terminy składania wniosków:
• stypendia (na okres od lipca do grudnia 2014) – do 15 czerwca 2015
• nagrody i wyróżnienia – cały rok

Szczegółowe informacje i formularze wniosków:
• Wydział Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku
http://bip.warmia.mazury.pl/elk_gmina_miejska/procedury/12/109/Stypendia_sportowe_przyznawane_w_dziedzinie_kultury_fizycznej/