Aktualności

Autor: Miasto Ełk | Data wpisu: 20 Kwietnia 2015
Prace naprawcze w hali sportowo - widowiskowej20 kwietnia rozpocznie się naprawa dźwigarów z drewna klejonego w hali sportowo – widowiskowej w Ełku przy ul. Kolbego 11 (hala przy Szkole Podstawowej nr 5).

Zakres napraw wynika z zaleceń zawartych ekspertyzie opracowanej przez Fundację na rzecz rozwoju Politechniki Białostockiej i obejmuje: wykonanie wypełnień zamykających spękania, wzmocnienie taśmą węglową dolnego pasa dźwigarów, wzmocnienie matami węglowymi powierzchni bocznej dźwigarów.

Koszt robót wyniesie 154 782,50 zł. Całość prac remontowych zakończy się do 10 czerwca 2015 r. Wykonawcą zadania jest HYDROBUD Kielczyk S.J. (Białystok).

Hala jest wyłączona z użytku od 21 października 2014 r. W tym czasie przeprowadzona została ekspertyza, której przedmiotem były dźwigary, wykonane z drewna klejonego. W tracie oględzin zaobserwowano pęknięcia na oraz ponadnormatywne ugięcia pojedynczych dźwigarów.

W ramach ekspertyzy dokonano analizy stanu technicznego dźwigarów, analizy dostarczonych dokumentów, wykonano obliczenia statyczno - wytrzymałościowe oraz dokumentację fotograficzną.

Obliczenia wykazały, że w czasie wykonania konstrukcyjnego projektu budowlanego założenia projektowe oraz wymiarowanie konstrukcji wykonane zostały prawidłowo i konstrukcja spełniała wymogi obliczeniowe według norm branżowych.

W trakcie przeprowadzonych wywiadów z kierownictwem budowy oraz użytkownikami hali wykazano, że spękania nie pojawiły się na etapie budowy i wbudowania dźwigów, lecz w terminie późniejszym w trakcie użytkowania hali.

Ze względu na zmianę normy krajowej na aktualnie obowiązującą PN-EN 1991-1-3, w której zwiększono oddziaływanie odciążeniowe spowodowane obciążeniem śniegiem, parametry wytrzymałościowe wskazują na konieczność wzmocnienia konstrukcji dźwigarów.