Aktualności

Autor: Iga Urbanowicz | Data wpisu: 14 Października 2016
Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Ełku
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dzisiaj w Ełku odbyły się miejskie i wojewódzkie obchody tego święta. Prezydent Ełku przyznał nagrody za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz podnoszenia jakości edukacji w mieście.

W godzinach porannych Prezydent Ełku spotkał się w Urzędzie Miasta z dyrektorami, nauczycielami, pracownikami administracji i obsługi, zatrudnionymi w miejskich jednostkach oświatowych w Ełku, aby wręczyć nagrody za wybitne osiągnięcia i zasługi na rzecz podnoszenia jakości edukacji w mieście.

Prezydent podziękował dziś wszystkim pedagogom za to, że dzieci i młodzież może korzystać z ich wiedzy, życzliwości i autorytetu. Podziękował także za codzienną i sumienną pracę pełną zaangażowania. W trakcie uroczystości zastępca prezydenta Artur Urbański przekazał gościom informację o przyznaniu Miastu Ełku Certyfikaty Złotego „Samorządowy Lider Edukacji 2016”.

Certyfikaty Złote otrzymały samorządy, które uzyskały wyróżnienie „Samorządowego Lidera Edukacji” po raz szósty. Jest to potwierdzenie, że realizowana w Ełku nowoczesna i innowacyjna polityka oświatowa ma charakter wieloletni, prowadzona jest w sposób strategiczny, konsekwentny i zgodny z najwyższymi standardami zarządzania publicznego.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny w wykonaniu Chóru Canzonetta z Gimnazjum nr 4 w Ełku prowadzonego przez Panią Annę Świderską nauczycielkę muzyki G4.

Natomiast część Wojewódzka obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Ełku odbyła się dziś w Ełckim Centrum Kultury. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Urzędu Marszałkowskiego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, samorządowcy z regionu oraz dyrektorzy i nauczyciele. W uroczystościach wzięła udział również Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

W trakcie tych uroczystości dyrektorom i nauczycielom wręczone zostały odznaczenia, medale i nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Złoty Medal przyznany za długoletnią służbę otrzymał Stanisław Zalewski Naczelnik Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Ełku. Medal w imieniu Prezydenta RP wręczyła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.