Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 09 Listopada 2016
Konsultacje społeczne w sprawie zlecania zadań ełckim NGO
Prezydent miasta Ełku ogłasza konsultacje społeczne projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań w formie otwartych konkursów ofert w roku 2017. Uwagi, wnioski oraz opinie można zgłaszać do 22 listopada 2016 r.

Ruszają miejskie konsultacje społeczne dotyczące projektu zlecania zadań w formie otwartych konkursów ofert w roku 2017 ełckim NGO-som. Konsultacje potrwają do 22 listopada 2016 r.

Celem konsultacji społecznych jest zebranie uwag, wniosków, opinii, rekomendacji od zainteresowanych osób, organizacji, podmiotów do projektu szczegółowej procedury zlecania realizacji zadań w formie otwartych konkursów ofert ogłaszanych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017.

W konsultacjach społecznych mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku.

Uwagi, opinie oraz nowe propozycje do projektu można przekazać w następujący sposób:

·         osobiście podczas dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 10 listopada 2016 r. w godz.: 16:00-18:00 w kamienicy przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10.1,

·         pocztą tradycyjną lub drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego,

Wyniki konsultacji zawierające w szczególności wykaz zgłoszonych uwag, uzasadnienie przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag zostaną przedstawione w raporcie, który zostanie przekazany Radzie Miasta Ełku oraz upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miasta Ełku.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych:

·         Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku,

·         Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi,

·         http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10029/Konsultacje_Spoleczne_z_NGO/,

·         www.elk.pl

Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku:

·         ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro),

·         tel. 87 732-61-85, 86, 87,

·         e-mail:bop@um.elk.pl