Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 22 Listopada 2016
Dotacje na działania z zakresu rozwoju sportu - nabór wniosków
Ruszył nabór wniosków o dotację z budżetu Miasta Ełku na realizację przedsięwzięć z zakresu rozwoju sportu w Ełku w 2017 r. przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. Termin składania wniosków upływa 9 grudnia 2016 r.

Dotację celową z budżetu miasta Ełku mogą otrzymać kluby sportowe, prowadzące działalność sportową na terenie miasta Ełku, niedziałające w celu osiągnięcia zysku, które uczestniczą w zorganizowanym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach zespołowych i indywidualnych.

Na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2017 r. została przeznaczona kwota  100 tys. zł.

Warunkiem ubiegania się przez kluby sportowe o dotację, jest:

 • zrzeszenie w klubie sportowym zawodników uprawiających określoną dyscyplinę sportową i posiadających licencję zawodnika, wydaną przez uprawniony polski związek sportowy, kartę zgłoszenia lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
 • osiąganie znaczących wyników we współzawodnictwie ogólnopolskim lub międzynarodowym potwierdzone stosownymi dokumentami.

Dotacja może być przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu rozwoju sportu, a w szczególności na:

 • realizację programów szkolenia sportowego zawodników i kadry szkoleniowej,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów sportowych przyznawanych przez klub na podstawie regulaminu zaakceptowanego przez Prezydenta Miasta Ełku.

Realizacja przedsięwzięć obejmuje okres od dnia podpisania umowy do końca 2017 r.

Kwota dofinansowania ze środków budżetu miasta Ełku może stanowić nie więcej niż 90 % całości planowanych kosztów realizacji wnioskowanego przedsięwzięcia.

Termin składania wniosków upływa 9 grudnia 2016 r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie Wydziału Promocji, Sportu i Kultury Urzędu Miasta Ełku (pokój 374) oraz w BIP Urzędu Miasta Ełku.


W 2016 r. dotacje otrzymało 7 ełckich klubów sportowych:

 1. Uczniowski Klub Sportowy Salos Ełk - "Sport – uczy, bawi, wychowuje".
 2. Ełcki Klub Sportowy Szczypiorniak - III Podlaska Liga Piłki Ręcznej.
 3. Ełcki Klub Karate Kyokushin - Organizacja Turnieju Kwalifikacyjnego do Mistrzostw Europy Kadetów u16, młodzieżowców u22 i open w 2016.
 4. Uczniowski Klub Sportowy Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku - "Podniesienie poziomu sportowego ełckich wioślarzy: modernizacja bazy sprzętowej oraz udział w konsultacjach szkoleniowych zawodników do Kadry Polski Juniorów 2017".
 5. Uczniowski Klub Sportowy Rona 03 - "Doskonalenie zawodowe trenerów czynnikiem przybliżającym do sukcesów dzieci i młodzieży Miasta Ełk".
 6. Międzyszkolny Klub Sportowy "ŻAK" - "Judo – rywalizacja sportowa w 2016".
 7. Mazurski Klub Sportowy Ełk - "Spełniajmy marzenia - czas na II ligę".
Więcej na:
http://bip.elk.warmia.mazury.pl/80/4226/Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_o_dotacje_z_budzetu_Miasta_Elku_na_realizacje_przedsiewziec_z_zakresu_rozwoju_sportu_w_Elku_w_2017_r/