Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 29 Listopada 2016
Szkolenie dla ełckich NGO-sów
Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi 8 grudnia o godz. 15:00 zaprasza ełckich NGO-sy na szkolenie dotyczące planowanych naborów małych projektów Programu Interreg Litwa-Polska oraz konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017. Zgłoszenie przyjmowane są do 1 grudnia 2016 r.

8 grudnia 2016 r. w godz. 15:00-17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Ełku odbędzie się szkolenie dla ełckich NGO-sów.

Szkolenie poprowadzi Joanna Glezman, Pełnomocnik Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Zgłoszenie do udziału w szkoleniu należy przesłać drogą elektroniczną na adres brek@warmia.mazury.pl, do 1 grudnia 2016 r.

Zakres tematyczny szkolenia dla ełckich NGO:

·         podstawowe informacje na temat planowanego naboru małych projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska 2014-2020,

·         zasady udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów uprawnionych sfery pożytku publicznego z budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach planowanego konkursu ofert na realizację zadań Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2017, w tym zasady wypełniania ofert, zawierania umów oraz wypełniania sprawozdań wg. wzorów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.