Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 13 Grudnia 2016
Złóż wniosek na stypendium sportowe
Do 15 grudnia w Urzędzie Miasta Ełku można składać wnioski o przyznanie stypendiów za szczególne osiągnięcia sportowe na okres styczeń – czerwiec 2017 r. Wnioski na nagrody i wyróżnienia przyjmowane są przez cały rok. W przyszłym roku w budżecie miasta na nagrody i stypendia zaplanowano łącznie 210 536 zł.

Stypendium to forma wsparcia materialnego zawodników, umożliwiająca rozwój kariery sportowej. Przyznawane jest w dowód uznania dla prezentowanego przez zawodników poziomu sportowego i osiągnięć w danej dyscyplinie na arenie krajowej oraz międzynarodowej.

Stypendia sportowe przyznawane są 2 razy w roku kalendarzowym lub na wniosek Prezydenta Ełku.

W budżecie miasta Ełku na 2017 r. zaplanowano łączną kwotę 210 536 zł:

·         nagrody: 13 734 zł,

·         stypendia sportowe: 196 802 zł.

Do 15 grudnia można składać wnioski na stypendia sportowe

na okres styczeń – czerwiec 2017 r.


Do składania wniosków na stypendia, nagrody i wyróżnienia uprawnione są:

·                   kluby sportowe,

·                   związki sportowe,

·                   szkoły, uczelnie,

·                   inne podmioty.


Nagroda jest wyrazem uznania dla:

·          zawodnika za prezentowany przez niego poziom i wysokie wyniki sportowe,

·          trenerów i instruktorów za ich zaangażowanie lub za wysokie wyniki ich zawodników,

·          klubów (w tym działających w formie stowarzyszenia), związków sportowych, instytucji, za wysokie wyniki sportowe lub działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w Ełku.


Wyróżnienia przyznawane są w postaci: statuetek, pucharów, dyplomów i listów gratulacyjnych w kategorii: "zawodnik", "trener/instruktor" i "zespół sportowy", za wybitne osiągnięcia sportowe czy wieloletnią działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

 

Wnioski na nagrody i wyróżnienia można składać przez cały rok, natomiast na stypendia sportowe w dwóch terminach do 15 czerwca (na lipiec-grudzień)  i do 15 grudnia.

W 2016 r. Prezydent Ełku przyznał:

·                   61 stypendiów na łączną kwotę 200 640 zł,

·                   5 nagród na łączną kwotę 13 734 zł,

·                   2 wyróżnienia.


Więcej informacji i formularze wniosków w Wydziale Promocji, Sportu i Kultury oraz na stronie: www.elk.pl