Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 15 Grudnia 2016
1,5 mln zł dla NGO w 2017 roku
Prezydent Ełku ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2017 z zakresu: oświaty i wychowania, ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, polityki społecznej, edukacyjnej opieki wychowawczej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a także kultury fizycznej i sportu. Zaplanowane środki na wszystkie zadania to 1,5 mln zł.

Ruszyły pierwsze konkursy ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2017. Pełna informacja o konkursach znajduje się na linku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/Dokumenty_konkursowe

Nabór ofert odbywa się poprzez serwis internetowy Witkac.pl

Z wyłączeniem otwartych konkursów ofert - małych zleceń.

Wykaz ogłoszonych konkursów wraz z terminami z naborów:

Sport:

·         Współzawodnictwo sportowe (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Sport masowy (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Sportowa Marka Miast Ełku (do 27 grudnia 2016 r.)

Kultura:

·         Organizacja wydarzeń (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Udział w wydarzeniach (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Edukacja i animacja (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Wspieranie czytelnictwa (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

Edukacja i opieka wychowawcza:

·         Wypoczynek zimowy dzieci i młodzieży (do 27 grudnia 2016 r.)

·         Świetlice (do 27 grudnia 2016 r.)

·         Edukacja pozaformalna (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego (do 27 grudnia 2016 r.)

·         Współpraca i integracja międzypokoleniowa (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

Zadania z zakresu polityki społecznej:

·         Centrum integracji społecznej (do 27 grudnia 2016 r.)

·         Centrum wolontariatu (do 27 grudnia 2016 r.)

Profilaktyka uzależnień

·         Profilaktyka uzależnień od alkoholu (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Profilaktyka uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Profilaktyka uzależnień od narkotyków i uzależnień behawioralnych z elementami sportu (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Poradnictwo, konsultacje, terapia – narkotyki i uzależnienia behawioralne (nabór do 27 grudnia 2016 r.)

·         Profilaktyka uzależnień od alkoholu z elementami sportu (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

·         Poradnictwo – zdrowie psychiczne – alkohol (do 27 grudnia 2016 r.)

Ochrona i promocja zdrowia

·         Noclegownie (nabór do 27 grudnia 2016 r.)

·         Ochrona i promocja zdrowia (nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

Promesa wkładu własnego

(nabór ciągły, nie później niż do 29 września 2017 r.)

 

Przy wszystkich ofertach wymagany jest wkład własny min. 10% wartości oferowanego zadania, w tym min. 5% wkład finansowy oraz min. 5% wkłady – rzeczowy i osobowy.

Przy promesie wkładu własnego dotacja z samorządu miasta Ełku nie może stanowić więcej niż 49% wartości oferowanego zadania.

Więcej informacji:

Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi. Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro):

·         tel. 87 732-61-85, 86, 87

·         e-mail: bop@um.elk.pl