Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 15 Grudnia 2016
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową związana z Miastem Ełk - rozstrzygnięty
Prezydent Ełku 15 grudnia 2016 r. uhonorował laureatów 9. edycji "Konkursu na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z Miastem Ełk". W tym roku zostało nagrodzonych 7 prac.

15 grudnia (czwartek) w Urzędzie Miasta Ełku odbyło się wręczenie nagród w konkursie na wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z naszym miastem. Była to już 9. edycja konkursu skierowanego do absolwentów studiów magisterskich, inżynierskich, licencjackich i doktoranckich a także do słuchaczy studiów podyplomowych.

W tym roku na konkurs wpłynęło 16 prac: 9 prac magisterskich, 2 prace licencjackie, 4 prace inżynierskie i 1 praca podyplomowa.

Tematyka prac była bardzo zróżnicowana, ale zawsze związana z miastem Ełk.

Dotyczyły one m.in.  takich dziedzin jak: architektura krajobrazu, urbanistyka, gospodarka

przestrzenna i turystyczna, inżynieria środowiska, budownictwo, geodezja i kartografia.

Po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły konkursowej, Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 5 nagród i 2 wyróżnienia.

Łączna wartość nagród to 15 000 zł.


Laureaci konkursu:

Prace magisterskie:

Emilia Zamojska „Analiza porównawcza zawartości metali w roślinach wodnych występujących w rzece Ełk i jej zlewni” – NAGRODA

·         Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska.

Joanna Katarzyna Koniecko „Przylądek Dobrego Nastroju” – NAGRODA

·         Politechnika Gdańska, Wydział Architektury.

Justyna Sawicka „Szkoła Muzyczna w Ełku” – NAGRODA

·         Politechnika Białostocka, Wydział Architektury.

Ewelina Pszczółkowska „Multimedialna prezentacja kartograficzna miasta Ełk” – WYRÓŻNIENIE

·         Politechnika Warszawska, Zakład Kartografii.


Prace inżynierskie:

Karolina Chrzanowska „Projekt koncepcyjny „SIECI” – sytemu ścieżek wzdłuż Jeziora Ełckiego z nawiązaniem do istniejącej promenady”- NAGRODA 

·         Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji łącznie z Wydziałem Biotechnologii i Ogrodnictwa

Paulina Kostrzewska „Galeria sztuki w parku” - NAGRODA

·         Politechnika Białostocka, Wydział Architektury


Praca licencjacka:

Joanna Chyła „Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ełku w latach 2010-2014” - WYRÓŻNIENIE

·         Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku


Skład kapituły oceniającej wnioski:

Przedstawiciele uczelni wyższych:

·         dr Magdalena Gąsowska – Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

·         w  Białymstoku, Filia w Ełku,

·         ks. prof. dr hab. Wojciech Guzewicz – Uniwersytet Warmińsko – Mazurski, Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w Ełku,

·         ks. dr Tomasz Kopiczko – Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku,

·         dr Ryszard Skawiński – Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Ełku:

·         dr Marcin Radziłowicz – Sekretarz Miasta Ełku,

·         mgr inż. Marta Herbszt – Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami,

·         inż. Andrzej Semeńczuk - Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego.