Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 22 Grudnia 2016
Miasto Ełk pozyskało prawie 2,4 mln zł na utworzenie 4 parków
W różnych częściach Ełku powstaną nowe tereny zielone. Na ten cel samorząd pozyskał prawie 2,4 mln zł z funduszy unijnych. Cztery nowe parki mają powstać na osiedlach: Bogdanowicza, Grunwaldzkie, Kajki przy ul. Miłosza oraz przy ul. Szosa Obwodowa (dwie lokalizacje). Będą to miejsca do odpoczynku, integracji społecznej i aktywnego spędzania wolnego czasu z rodziną i ich czworonożnymi pupilami. Został już rozstrzygnięty przetarg i wyłoniony wykonawca na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” - etap I.

Celem inwestycji „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk”, jest stworzenie nowej przestrzeni publicznej dla mieszkańców, przebywających w Ełku gości oraz turystów. Będą to nowoczesne miejsca do aktywnej rekreacji, odpoczynku i społecznej integracji dla ludzi w różnym wieku: dzieci, młodzieży i dorosłych oraz ich czworonożnych pupili.

Cztery parki mają powstać na osiedlu Kajki przy ul. Miłosza, osiedlu Kajki przy ul. Szosa Obwodowa, osiedlu Grunwaldzkim przy ul. Książąt Mazowieckich oraz na osiedlu Bogdanowicz przy ul. Pięknej (wraz z parkiem dla zwierząt).

Miasto Ełk na ten cel pozyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w wysokości 2 364 911,63 zł.

Realizacja projektu odbywać się będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres rzeczowy tych czterech parków obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, założenie zieleni (drzewa, krzewy, łąki kwietne, trawniki) oraz wykonanie nawierzchni ścieżek i chodników. W chwili obecnej obszary te są niezagospodarowanymi nieużytkami.

Poszczególne części zadania zostały podzielone na 2 etapy inwestycyjne.

Etap I

Zakres prac obejmuje m.in.: ścinanie i karczowanie drzew i krzaków, oczyszczenie i niwelacja istniejących terenów zielonych z formowaniem nasypów i wykopów, założenie zieleńców z nowymi nasadzeniami (drzew - 242, krzewów - 1842, bylin – 8980), wykonanie ciągów pieszych, dostawa i montaż elementów wyposażenia terenu, ułożenie kabli pod przyszłe oświetlenie zewnętrzne, a także wykonanie kanalizacji teletechnicznej pod przyszły monitoring wizyjny.

Został już rozstrzygnięty przetarg na realizację projektu „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez zwiększenie powierzchni terenów zieleni w mieście Ełk” - etap I)

Zadanie będzie realizowane w 4 częściach:

Część I - Park na osiedlu Bogdanowicza przy ul. Pięknej. koszt: 657 373,01 zł,

Część II - Park na osiedlu Grunwaldzkim przy ul. Książąt Mazowieckich, koszt: 534 178,75 zł,

Część III - Park na osiedlu Kajki w Ełku przy ul. Miłosza, koszt: 1 013 147,80 zł,

Część IV - Park na osiedlu Kajki w Ełku między ul. Szosa Obwodowa a ul. Tuwima, koszt: 934 484,69 zł.

Wykonawcą inwestycji będzie firma TOP KOP Krzysztof Świtaj w Gołdapi.

Łączna wartość I etapu inwestycji to 3 139 184,25 zł.

Przewidywany termin zakończenia I etapu inwestycji to sierpień 2017 r.


Etap II

Będzie polegać  m.in. na: wykonaniu placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych, wykonaniu placów i konstrukcji rekreacyjnych, wyposażeniu parków w elementy małej architektury i rzeźby, montażu osprzętu oświetlenia zewnętrznego oraz monitoringu wizyjnego wraz z ich uruchomieniem.