Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 30 Grudnia 2016
12,7 mln zł dla Ełku na odnowę miasta
Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz oraz Marszałek Województwa Gustaw Brzezin 29 grudnia w Olsztynie podpisali umowy na realizację trzech inwestycji w przestrzeni naszego miasta, na które - w ramach konkursu - udało się miastu Ełk pozyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości około 12,7 mln zł.

Łączna wartość tych projektów, związanych z odnową przestrzeni naszego miasta, to 17 mln 352 tys. zł,

·         łączna wartość dofinansowania ze środków unijnych to 12 mln 752 tys. zł,

·         wkład własny miasta to 4,6 mln zł.

Pozyskane środki pochodzą z Unii Europejskiej z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020.

Dzięki tak znaczącym środkom unijnym pozyskanym przez Miasto Ełk w drodze konkursu, w latach 2017-2018 realizowane będą trzy duże projekty.

 

Projekt I

„Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”

Projekt zakłada modernizację 11 różnych podwórek (m.in. przy ul. Świackiego Sępa, Moniuszki, Orzeszkowej i Mickiewicza, Wojska Polskiego) położonych w centrum miasta. Na odnowionych terenach, którym nadane zostaną nowe funkcje, pedagodzy ulicy oraz animatorzy poprowadzą zajęcia społeczno-integracyjne i aktywizujące dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców Ełku.

Całkowita wartość projektu – 6,9 mln zł,

·         dofinansowanie – 3,9 mln zł zł,

·         wkład własny – 2 mln 970 tys. zł.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 roku.

 

Projekt II

"Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej na potrzeby Muzeum Historycznego w Ełku – etap I"

W ramach projektu odnowiona zostanie zachodnia część terenu Ełckiej Kolei Wąskotorowej, w tym m.in. wykonane zostaną: adaptacja zabytkowego budynku stacji do potrzeb działalności Muzeum Historycznego w Ełku, prace porządkowe polegające na usunięciu obiektów w złym stanie technicznym, zagospodarowanie terenów zielonych wokół zabytkowego budynku stacji, zainstalowanie elementów małej architektury, oświetlenie, a także renowacja zabytkowego taboru (lokomotyw, wagonów).

Całkowita wartość projektu – 5,3 mln zł,

·         dofinansowanie – 4,4 mln zł,

·         wkład własny – 853 tys. zł.

Inwestycja będzie realizowana w 2017 roku.

 

Projekt III

„Rewitalizacja pokoszarowego obiektu przy ul. Kościuszki 27 A w Ełku na potrzeby działalności Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej”

W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace m.in. modernizacja budynku przy ul. Kościuszki 27 A, będącego obecnie w złym stanie techniczny, zagospodarowanie terenu wokół budynku i wykonanie drogi dojazdowej do obiektu wraz z miejscami postojowymi. Docelowo w zrewitalizowanym budynku powstanie Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS) – miejsce , gdzie zostaną utworzone pracownie tematyczne w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych oraz współpracy międzypokoleniowej. Będą tam prowadzone działania aktywizujące społecznie dzieci, młodzież i dorosłych, a także zawodowo dorosłych. Z Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej będą korzystać także ełccy animatorzy i  pedagodzy ulicy, którzy będą realizowali zajęcia wspierające dzieci, młodzież i dorosłych, borykających się z różnymi problemami.

Całkowita wartość projektu: 5,2 mln zł,

·         dofinansowanie – 4,4 mln zł

·         wkład własny – 778 000 zł

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 roku.

 

Odnowione przestrzenie oraz nowoczesne obiekty będą dobrą wizytówka miasta, a także nową przestrzenią do aktywnego wypoczynku mieszkańców, gości oraz turystów. Natomiast Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej będzie nie tylko ważnym ogniwem zrzeszającym organizacje pozarządowe i liderów aktywizacji społecznej, ale stanie się miejscem działań mających na celu odnowę i ożywienie zabytkowej dzielnicy miasta – Śródmieścia oraz poprawy sytuacji życiowej, materialnej i zawodowej jego mieszkańców. 

Wczoraj w Olsztynie podpisano w sumie 24 różne umowy na inwestycje w województwie warmińsko-mazurskim o łącznej wartości 68 mln zł. Dotyczą one działań z zakresu dziedzictwa kulturowego, infrastruktury socjalnej, bezpieczeństwa, rewitalizacji i efektywnego wykorzystania zasobów. Unijne dofinansowanie to ponad 53 mln zł.