Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 04 Stycznia 2017
3,9 mln zł na rewitalizację 11 podwórek w centrum Ełku
Miasto Ełk pozyskało kolejne środki unijne na rewitalizację przestrzeni miejskiej. Będzie to 3,9 mln zł na realizację projektu „Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”. Projekt zakłada modernizację 11 podwórek m.in. przy ul. Świackiego Sępa, Moniuszki, Orzeszkowej, Mickiewicza, Wojska Polskiego i Chopina. Pierwsze prace rozpoczną się w maju 2017 r.

Jedenaście ełckich podwórek w centrum miasta zostanie zagospodarowanych w ramach projektu „Rewitalizacja ełckich podwórek - zagospodarowanie i rozwój przestrzeni publicznej w Śródmieściu-Centrum”. Na ten cel samorząd pozyskał 3,9 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Poddziałania 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku - ZIT bis.

Projekt zakłada modernizację 11 różnych podwórek (m.in. przy ul. Świackiego Sępa, Moniuszki, Orzeszkowej, Mickiewicza, Wojska Polskiego i Chopina) położonych w centrum miasta. Na odnowionych terenach, którym nadane zostaną nowe funkcje, pedagodzy ulicy oraz animatorzy poprowadzą zajęcia społeczno-integracyjne i aktywizujące dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców Ełku.

Inwestycja nr 1:

Teren przy ul. Świackiego Sępa 1 i ul. Moniuszki 17, 19 (pow. ok. 5011 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         oświetlenie.


Inwestycja nr 2:

Teren przy ul. Orzeszkowej 15, 17, 19, 21 (pow. ok. 2905 m2)

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci),

·         montaż piaskownicy,

·         oświetlenie.


Inwestycja nr 3:

Teren przy ul. Mickiewicza 26, 28, 32 (pow. ok. 2018 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         oświetlenie.

 

Inwestycja nr 4:

Teren przy ul. Mickiewicza 33, 35 (pow. ok. 1062 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         oświetlenie.

 

Inwestycja nr 5:

Teren przy ul. Mickiewicza 27, 29, 31 (pow. ok. 3441 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         oświetlenie.

 

Inwestycja nr 6:

Teren przy ul. Mickiewicza 39 (pow. ok. 1139 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci),

·         oświetlenie.

 

Inwestycja nr 7:

Teren przy ul. Chopina 9 (pow. ok. 398 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci),

·         oświetlenie.

 

Inwestycja nr 8:

Teren przy ul. Chopina 19, 21, 23 (pow. ok. 1326 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         oświetlenie.


Inwestycja nr 9:

Teren przy ul. Słowackiego 22a i Kościuszki 1-3 (pow. 1999 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         oświetlenie.


Inwestycja nr 10:

Teren przy ul. Wawelskiej 1-15 (pow. ok. 6979 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci),

·         montaż placu zabaw,

·         oświetlenie.


Inwestycja nr 11:

Teren przy ul. Armii Krajowej 38-58 (pow. ok. 4543 m2):

·         budowa chodników, dojazdów i miejsc postojowych,

·         zagospodarowanie terenów zielonych,

·         montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci),

·         oświetlenie.


Całkowita wartość projektu to 6,9 mln zł,

·         pozyskane dofinansowanie – 3,9 mln zł,

·         wkład własny miasta – 2 mln 970 tys. zł.

Rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na maj 2017 r. Natomiast przewidywany termin zakończenia inwestycji to wrzesień 2018 roku.