Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 13 Stycznia 2017
W Ełku przybywa mieszkańców

Miasto Ełk od kilku lat ma dodatni przyrost naturalny, tak wynika z danych Urzędu Stanu Cywilnego miejskiego ratusza. 2016 roku sporządzono aż 1292 akty urodzenia. W celu poprawienia komfortu życia mieszkańców ełcki samorząd podejmuje szereg działań w zakresie m.in. polityki społecznej, rozszerzania oferty „Ełckiej Karty Rodziny 3+”,  rozwoju infrastruktury, zwiększenia liczby zakładów pracy oraz atrakcyjności oferty kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wysokim poziomie, co bezpośrednio wpływa na systematyczny wzrost liczby mieszkańców.
Z roku na roku w Ełku przybywa mieszkańców. W 2016 r. odnotowano o 550 urodzeń więcej niż zgonów. Natomiast współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń do liczby zgonów wynosi 1,74.

W Ełku mieszka już ponad 60 tysięcy mieszkańców. Bezpośredni wpływ na stały wzrost liczby ludności ma przede wszystkim prowadzona przez samorząd polityka prorodzinna, w tym funkcjonowanie „Ełckiej Karty Rodziny 3+”, a także aktywna polityka społeczna wspierająca mieszkańców Ełku.

Ponadto w celu poprawienia komfortu życia mieszkańców podejmowane są także takie działania jak: tworzenie nowych miejsc w żłobkach i przedszkolach, podnoszenie atrakcyjności oferty kształcenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, a także kolejne inwestycje miasta w rozwój infrastruktury oraz tworzenie nowych miejsc pracy przez lokalnych przedsiębiorców.