Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 10 Kwietnia 2017
Nabór uzupełniający do miejskich przedszkoli
Dobra wiadomość dla rodziców i opiekunów dzieci, które nie dostały się do miejskich przedszkoli w trakcie I naboru. Zabrakło wówczas miejsca dla ok. 240 młodych ełczan. Prezydent Miasta Ełku zdecydował o utworzeniu aż 10 nowych oddziałów na rok szkolny 2017/2018 i dzięki temu przyjęte zostaną wszystkie dzieci. Dzisiaj (10 kwietnia) ruszył nabór uzupełniający do przedszkoli: Bajka, Ekoludki, Mali Odkrywcy i Słoneczna Ósemka. Rodzice oraz opiekunowie mogą składać wnioski (tylko w wyznaczonych przedszkolach) do 28 kwietnia 2017 r.

W marcu zakończył się nabór do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2017/2018. W wyniku przeprowadzonej procedury okazało się, że zapotrzebowanie mieszkańców, tj. liczba chętnych dzieci przewyższa ilość oferowanych miejsc (zabrakło miejsc dla ok. 240 dzieci). Nabór jest prowadzony tak wcześnie, by w sytuacji, kiedy okaże się, że jest większe zapotrzebowanie niż ilość miejsc, samorząd mógł – w miarę posiadanych możliwości – odpowiednio zareagować.

Mając na uwadze przede wszystkim dobro dzieci, a także duże zapotrzebowanie społeczne i rosnącą liczbę ełczan Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz podjął decyzję o utworzeniu 10 kolejnych (nowych) oddziałów przedszkolnych i ogłoszeniu naboru uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018. W związku z tym 240 dzieci zostanie dodatkowo przyjętych w 4 miejskich przedszkolach. Nabór ruszył 10 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia 2017 r.

Zależy mi na tym, by wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski do miejskich przedszkoli, zostały przyjęte do naszych placówek. Wymagać to będzie od nas sporo nakładów pracy, zmian organizacyjnych, wykonania remontów, zakupu wyposażenia, nie wspominając olbrzymich nakładów finansowych, ale postaramy się być gotowi na 1 września – powiedział Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz.

W postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk zostanie przyjętych dodatkowe 240 dzieci w 10 oddziałach, utworzonych w następujących przedszkolach:

  • Miejskie Przedszkole „Słoneczna Ósemka”, ul. Dobrzańskiego 3, jako oddziały zamiejscowe zlokalizowane w budynku SP nr 9 (parter budynku zostanie zaadaptowany na potrzeby przedszkola) - 140 dzieci (6 oddziałów)
  • Miejskie Przedszkole „Bajka”, ul. Popiełuszki 6 - 50 dzieci (2 oddziały)
  • Miejskie Przedszkole i Żłobek „Ekoludki”, ul. Kilińskiego 48, oddział zlokalizowany w budynku SP nr 7 – 25 dzieci (1 oddział)
  • Miejskie Przedszkole „Mali Odkrywcy”, ul. Kajki 8A, oddział zlokalizowany w budynku SP nr 4, ul. Szafera 2 – 25 dzieci (1 oddział)
Wnioski należy składać do 28 kwietnia 2017 r.

Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli w ramach  naboru uzupełniającego zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń 31 maja 2017.

Rodzice lub opiekunowie prawni mogą dokonać przeniesienia dokumentów „z przedszkola do przedszkola”. Należy pobrać wniosek składany do przedszkola w pierwszej rekrutacji i złożyć ponownie do wybranego przedszkola w trybie naboru uzupełniającego.

Więcej informacji dotyczących naboru uzupełniającego można uzyskać w poszczególnych przedszkolach oraz Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Ełku.