Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 05 Maja 2017
Kolejne zadania zlecone ełckim NGO w 2017 roku
Prezydent Miasta Ełku 5 maja podpisał 8 kolejnych umów z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie m.in. kultury fizycznej i sportu, oświaty i wychowania oraz profilaktyki uzależnień. Łączna wartość przyznanych grantów to 71 600 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W piątek 5 maja 2017 r. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz spotkał się z przedstawicielami ełckich organizacji pozarządowych w celu podpisania umów na realizację zadań samorządu w roku 2017.

W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:

Kultura fizyczna i sport:

·         Stowarzyszenie „WYGINAJ ŚMIAŁO CIAŁO” - Taniec i Fitness - 3500 zł,

·         Mazurski Klub Sportowy Ełk - 20 000 zł.

Polityka społeczna – promesa wkładu własnego

·         Stowarzyszenie Monar - 24 000 zł,

·         Uczniowski Klub Sportowy Konieczki - 1000 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

·         Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku - 3500 zł,

·         Stowarzyszenie Ełk i My - 8600 zł,

·         Stowarzyszenie Ełk i My - 3000 zł.

Profilaktyka uzależnień

·         Stowarzyszenie Trzeźwego Życia w Ełku - 8000 zł

Łączna wartość przyznanych grantów to 71 600 zł.

Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać z coraz bardziej popularnego mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 300 tys. zł.