Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 19 Września 2017
Pakiet dla średnich miast – spotkanie samorządowców z Warmii i Mazur
Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz 12 września wziął udział w spotkaniu przedstawicieli kilkunastu miast z województwa warmińsko-mazurskiego, do których skierowane jest rządowe wsparcie w ramach „Pakietu dla średnich miast”.

Podczas spotkania w kętrzyńskim ratuszu samorządowcy wspólnie podpisali pisma skierowane do Ministra Rozwoju i Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego z propozycjami modyfikacji pakietu.

Rządowy pakiet jest propozycją wsparcia skierowaną do 255 miast, przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju. Na szczególną pomoc mogą liczyć 122 ośrodki miejskie.

W tym gronie jest 12 miast z województwa warmińsko-mazurskiego: Ełk, Bartoszyce, Braniewo, Działdowo, Elbląg, Giżycko, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Mrągowo, Olecko, Pisz i Szczytno.

Oferta rządowa obejmuje m.in. :

·       dedykowane nabory z krajowych programów operacyjnych w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

·       Fundusz Inwestycji Samorządowych

·       inicjatywy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego, wzmocnienia współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy samorządami (Partnerska Inicjatywa Miast), doradztwa energetycznego czy też przygotowania inteligentnych rozwiązań dla miast (Human Smart Cities)

Miasta z Warmii i Mazur, po analizie oferty Ministerstwa Rozwoju, przygotowały propozycje zmian w pakiecie. W opinii samorządowców zaproponowane wsparcie w niewielkim stopniu odpowiada rzeczywistym problemom i potrzebom średnich miast z województwa warmińsko-mazurskiego.

W pismach skierowanych do Wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz Marszałka Gustawa Marka Brzezina wskazano katalog najważniejszych potrzeb rozwojowych, na realizację których w głównej mierze powinno być skierowane wsparcie w ramach pakietu. Zaproponowano również zmiany w różnych programach krajowych (obejmujących fundusze EU i środki z budżetu państwa) i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2014-2020.

Zarekomendowano także podejście do nowego okresu wydatkowania środków unijnych po 2020 r. w odniesieniu do średnich miast.

Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz koordynujący współpracę samorządów, zapowiedział podjęcie dalszych kroków zmierzających do wprowadzenia zmian w pakiecie i lepszego ukierunkowania go na zaspokajanie potrzeb i rozwijanie potencjałów miast Warmii i Mazur.