Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 21 Września 2017
Kolejne zadania zlecone ełckim NGO – 21 września 2017 roku
Prezydent Miasta Ełku 21 września podpisał 2 kolejne umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Łączna wartość przyznanych grantów to 5700 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W czwartek 21 września 2017 r. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz spotkał się z przedstawicielami ełckich organizacji pozarządowych w celu podpisania umów na realizację zadań samorządu w roku 2017. W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:       

Kultura fizyczna i sport:

·         Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak“ Ełk - 4700 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

·         Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Edukacji Młodzieży „Inicjatywa” - 1000 zł

Łączna wartość przyznanych grantów to 5700 zł.

Oprócz tego aktywni mieszkańcy mogą skorzystać z coraz bardziej popularnego mechanizmu – Inicjatywy Lokalnej, na którą przeznaczono w budżecie miasta 300 tys. zł.