Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 22 Września 2017
Ełku! Konsultujesz - decydujesz!
W dniach 25 września - 12 października odbędą się konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

Prezydent Miasta Ełku Tomasz Andrukiewicz uruchamia konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018.

Konsultacje odbędą się na terenie miasta Ełku w terminie 25 września - 12 października 2017 r., których celem jest zebranie uwag, wniosków, opinii, a także rekomendacji od zainteresowanych osób, poszczególnych podmiotów i organizacji.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie miasta Ełku oraz podmioty mające siedzibę poza Ełkiem, których cele statutowe związane są z rozwojem miasta Ełku.

Formy prowadzenia konsultacji społecznych:

·         umieszczenie projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym w BIP-ie

·         przekazanie projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym do Rady Działalności Pożytku Publicznego w Ełku w celu wyrażenia opinii

·         rozesłanie pocztą elektroniczną projektu uchwały wraz z formularzem konsultacyjnym do podmiotów realizujących zadania samorządu miasta Ełku w roku 2017 oraz do Rady Rodziny, Rady Sportu i Rady Senioralnej

·         dyżur konsultacyjny Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UM Ełku, przy ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.)

·         spotkanie konsultacyjne: 4 października 2017 r., o godz. 16:00, sala nr 36, ul. Małeckich 3

Informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl.

Osoba do kontaktu: Maciej Juchniewicz, Pełnomocnik Prezydenta Ełku ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Więcej o konsultacjach na: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10029/Konsultacje_Spoleczne_z_NGO/#