Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 28 Września 2017
Spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Ełckiego Programu Współpracy 2018
Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku 4 października o godz. 16:00 zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów pożytku publicznego w Ełku, a także członków Rady Sportu, Rady Rodziny oraz Rady Senioralnej na otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Ełckiego Programu Współpracy 2018.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 4 października 2017 r. w ramach trwających konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Ełku w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2018. Rozpoczęcie spotkania o godz.16:00 w sali konferencyjnej nr 36 w kamienicy przy ul. Małeckich 3.

Obecność w spotkaniu należy potwierdzić do 2 października w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3/10 (I piętro), tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl

Ełku! Konsultujesz - decydujesz!

Do 12 października potrwają konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Ełckiego Programu Współpracy samorządu Miasta Ełku z organizacjami pozarządowymi w roku 2018.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, wniosków, opinii, a także rekomendacji od zainteresowanych osób, poszczególnych podmiotów i organizacji.

W konsultacjach mogą uczestniczyć wszyscy mieszkańcy Ełku, w szczególności organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mające siedzibę na terenie miasta Ełku oraz podmioty mające siedzibę poza Ełkiem, których cele statutowe związane są z rozwojem miasta Ełku.