Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 25 Października 2017
Kolejne zadania zlecone ełckim NGO – 25 października 2017 roku
Prezydent Miasta Ełku 25 października podpisał 3 kolejne umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych na realizację zadań samorządu w roku 2017, w zakresie kultury fizycznej i sportu oraz oświata i wychowanie. Łączna wartość przyznanych grantów to 9000 zł.

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

W środę 25 października 2017 r. Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz spotkał się z przedstawicielami ełckich organizacji pozarządowych w celu podpisania umów na realizację zadań samorządu w roku 2017. W Urzędzie Miasta Ełku umowy podpisały następujące organizacje:      

Kultura fizyczna i sport:

·         Fundacja Rozwoju Sportu "4all" - 2800 zł

Oświata i wychowanie:

·         Fundacja Human "Lex" Instytut - 5000 zł

·         Gimnazjalne Stowarzyszenie Edukacyjne „Czwórka” - 1200 zł