Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 26 Października 2017
Weź udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”
Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda OHP rozpoczęła rekrutację do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 18-24 lata, które m.in. nie pracują lub są bierne zawodowo, nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia lub posiadają niskie kwalifikacje zawodowe. W ramach zadania będzie można skorzystać z doradztwa zawodowego i psychologicznego, a także wziąć udział w wybranym bezpłatnym kursie lub stażu zawodowym. Zgłoszenia przyjmowane są do końca października 2017 r. Ilość miejsc ograniczona. Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.


Prześlij swoje zgłoszenie i weź udział w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”. Rekrutacja do projektu prowadzona jest do końca października 2017 r. W Województwie Warmińsko-Mazurskim ze wsparcia w ramach projektu będzie mogło skorzystać 190 osób.

W projekcie mogą wziąć udział osoby które:

·         ukończyły 18 rok życia i jednocześnie nie ukończyły 25 roku życia

·         nie pracują lub są bierne zawodowo

·         nie uczestniczą w żadnej formie kształcenia/szkolenia

·         nie posiadają w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiadają niskie kwalifikacje zawodowe lub posiadają kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy

W ramach zadania będzie można skorzystać z:

·         bezpłatnego doradztwa zawodowego i psychologicznego

·         bezpłatnego kursu komputerowego, językowego, na prawo jazdy kat. B

·         bezpłatnego kursu zawodowego wraz ze stypendium szkoleniowym ok. 1000 zł

·         trzymiesięcznego stażu zawodowego - płatny ok. 1000zł/m-c

·         bezpłatnego zajęcia z zakresu kreowania wizerunku wraz z metamorfozą i zakupem stroju na rozmowę kwalifikacyjną

·         zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia

·         wyżywienia podczas zajęć szkoleniowych

·         refundacji kosztów opieki nad dzieckiem

Rekrutacja prowadzona jest w dwóch etapach:

·         etap I – weryfikacja deklaracji zgłoszeniowych pod kątem formalnym (zgodność z wymaganiami wobec grupy docelowej),

·         etap II – rozmowy indywidualne z kandydatami.

Więcej na: http://warminsko-mazurska.ohp.pl/od-szkolenia-do-zatrudnienia/