Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 16 Listopada 2017
Wspólne projekty Ełku, Kowna i Alytusa
Dwa międzynarodowe projekty Ełckiego Centrum Kultury z dofinansowaniem w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska. W ramach zadania zaplanowano takie działania jak: utworzenie w ECK przestrzeni dla seniorów, tematyczne obozy integracyjne w Ełku i Kownie, a także warsztaty perkusji ciała oraz koncerty. Łączna wartość pozyskanych środków to 162 tys. zł.

Ełckie Centrum Kultury wraz z partnerami z Kowna i Alytusa będzie realizowało dwa projekty dofinansowane ze środków UE:


Projekt nr 1 - „Nowocześni seniorzy – współpraca na rzecz

aktywnej dojrzałości”

Ełckie Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Seniorów z Kowna (Litwa) będą wspólnie realizować projekt na rzecz seniorów z Ełku i Kowna.

Łączna wartość projektu to 37 061,85 € (ok. 155 315,09 zł)

Wartość części ECK – 20 503,00 € (ok. 85 921,92 zł), w tym:

·         dofinansowanie (85%) – 17 427,55 € (ok. 73 033,63 zł)

·         wkład własny – 3 075,45 € (ok. 12 888,29 zł)

Projekt będzie realizowany od lutego do września 2018 r.

Zaplanowane zostały następujące działania:

1. Utworzenie w ECK przestrzeni seniora

·       zaadoptowanie jednej z sal na potrzeby projektu

·       wykonanie remontu sali oraz zakup niezbędnego wyposażenia

·       zakup 2 laptopów – użytkownicy będą mogli korzystać z Internetu

·       stworzenie miejsca spotkań seniorów m.in. z ekspertami, takimi jak lekarz, psycholog, a także do wzajemnej integracji

2. Latający klub seniora w Ełku i Kownie – mobilna przestrzeń seniora

·       mobilny namiot, w którym seniorzy będą mogli uczyć się obsługi komputera pod okiem wykwalifikowanych instruktorów

·       namiot będzie rozstawiany w różnych częściach Ełku i Kowna

3. Tematyczne obozy integracyjne w Ełku i Kownie, z zakresu m.in.:

·       kultury, zdrowego trybu życia, nowych technologii i aktywności fizycznej


Projekt nr 2 - Współpraca na rzecz włączenia społecznego

„Obejmij muzykę”

Ełckie Centrum Kultury oraz Centrum Kultury i Komunikacji w Alytusie będą wspólnie realizować projekt na rzecz włączenia społecznego mieszkańców Ełku i Alytusa.

Łączna wartość projektu to 49 993,80 € (ok. 209 257,58 zł)

Wartość części ECK - 25 019,40 € (ok. 104 848,80 zł), w tym:

·       dofinansowanie (85%) – 21 266,49 € (ok. 89 121,48 zł)

·       wkład własny – 3 752,91 € (ok. 15 727,32 zł)

Projekt będzie realizowany od stycznia do grudnia 2018 r.

W ramach zadania zaplanowano warsztaty perkusji ciała i koncerty:

·       4 warsztaty w Ełku i 4 w Alytusie

·       4 koncerty w Ełku i 4 w Alytusie (w Ełku zaprezentują się grupy z Litwy, na Litwie – z Polski)