Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 20 Listopada 2017
Ruszają otwarte konkursy ofert dla NGO w roku 2018
Prezydent Miasta Ełku ogłosił dwadzieścia otwartych konkursów ofert na realizację zadań samorządu miasta Ełku w roku 2018. Wnioski można składać do 8 grudnia 2017 r., poprzez serwis internetowy www.witkac.pl

Samorząd Miasta Ełku współpracuje z organizacjami pozarządowymi m.in. zlecając im realizację swoich zadań statutowych.

Zakres zadań ogłoszonych konkursów:

 •  Porządek i bezpieczeństwo publiczne

 •  Ochrona i promocja zdrowia

 •  Profilaktyka uzależnień

 •  Pomoc społeczna - opieka nad bezdomnymi

 •  Edukacyjna działalność wychowawcza

 •  Polityka społeczna

 •  Kultura

 •  Sport

 •  Ekologia

Szczegółowe informacje o konkursach znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/250/4889/Otwarte_Konkursy_Ofert_2018__Zarzadzenie_Nr_1294_2017_Prezydenta_Miasta_Elku_z_dnia_17_listopada_2017_r/

Koordynacją konkursów zajmuje się Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732 61 85, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl