Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 01 Grudnia 2017
Uwaga na tlenek węgla (czad)
Trwa sezon grzewczy 2017/2018. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób.

Tlenek węgla powstaje podczas niepełnego spalania (przy niedostatku tlenu). To gaz niezwykle groźny dla życia, ponieważ jest niewyczuwalny zmysłami (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku). Blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując śmierć przez uduszenie.

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO TWOJE

I TWOICH NAJBLIŻSZYCH!


Pamiętaj!

·       Sprawdź stan techniczny wszelkiego rodzaju urządzeń służących do ogrzewania pomieszczeń lub wody, a przede wszystkim urządzeń gazowych!

·       Zadbaj o  dokonanie okresowego przeglądu komina!

·       Zapewniaj dopływ odpowiedniej ilości powietrza, w tym szczególnie do kotłowni oraz do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia opalane paliwem gazowym!

·       Sprawdź drożność instalacji wentylacyjnej oraz stan przewodów odprowadzających spaliny. Nie zatykaj otworów wentylacyjnych i napływowych powietrza, kratek wentylacyjnych i otworów w drzwiach!

·       Nie ogrzewaj pomieszczeń mieszkalnych kuchenką gazową!

·       Zadbaj o wymianę, bądź naprawę przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, niesprawnych urządzeń grzewczych!

Uważaj!

·       Jeśli masz szczelne okna, niebezpieczeństwo związane z niewłaściwą wentylacją jest szczególnie groźne.

·       Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości zwróć się natychmiast do właściciela bądź zarządcy budynku – to on jest odpowiedzialny za jego bezpieczne użytkowanie.

·       Możesz zamontować czujnik tlenku węgla w pomieszczeniach, których użytkowane są urządzenia gazowe służące do podgrzewania wody i/lub ogrzewania pomieszczeń.

Nie lekceważ zagrożenia!