Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 22 Stycznia 2018
Ponad 2800 osób w wieku 60+ korzysta już z Ełckiej Karty Seniora
Ełcka Karta Seniora obejmuje system ulg oraz zniżek udzielanych przez miejskie jednostki organizacyjne, a także prywatnych przedsiębiorców. Od początku funkcjonowania wydano łącznie 2847 kart, natomiast do miejskiej akcji przystąpiło 33 partnerów, w tym 30 prywatnych przedsiębiorców.

Karta przyznawana jest bez względu na status materialny, wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony. Jest ona przeznaczona dla osób, które ukończyły 60 rok życia i są zameldowane na terenie Miasta Ełku.

Od 1 kwietnia 2016 r. do Wydziału Polityki Społecznej wpłynęły 3333 wnioski o wydanie Ełckiej Karty Seniora, natomiast wydano 2847 kart. Do tej pory do miejskiej akcji przystąpiło 33 partnerów, w tym 30 prywatnych przedsiębiorców (stan na 15 stycznia).

Głównym założeniem Karty jest m.in. zwiększanie dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz sportowej organizowanej przez partnerów akcji, a także umacnianie roli i funkcji najstarszych mieszkańców miasta oraz poprawa ich warunków materialnych.

Karta uprawnia do:

·         25% zniżki od przysługującego biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem na usługi (korty, lodowisko, park wodny, park linowy, siłownia, sauna, fitness, nauka pływania) organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

·         50% zniżki na korzystanie z ofert i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku

·         20 % zniżki na wydarzenia, których wyłącznym organizatorem jest Ełckie Centrum Kultury oraz biletów na filmy w kinie ECK w wysokości 10 zł (oprócz seansów, na które zniżka dla seniorów ustalona jest oddzielnie: Senior w kinie, retransmisje i inne)

·         zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – ełckich przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Ełckiej Karty Seniora" na podstawie porozumienia.

Ełcka Karta Seniora wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców naszego miasta. Dużym zainteresowaniem cieszy się oferta m.in. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ełku oraz Ełckiego Centrum Kultury, co świadczy o dużej aktywności – zarówno fizycznej jak i kulturalnej ełckich seniorów. Jest także wyrazem ich dbałości o zdrowie, dobre samopoczucie, a także chęci zaspakajania potrzeb kulturalnych.

Wnioski o wydanie karty można składać w Wydziale Polityki Społecznej UM Ełku:

·       za pomocą poczty elektronicznej na adres j.pajko@um.elk.pl

·       oraz pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Ełku Wydział Polityki Społecznej            ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 15 z dopiskiem „ Ełcka Karta Seniora".

Więcej informacji oraz wzór wniosku na:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/system/obj/19278_UR.177.16.pdf