Aktualności

Autor: Cezary Wenda | Data wpisu: 15 Lutego 2018
Rekrutacja do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2018/2019
Od 26 lutego rozpocznie się rekrutacja do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Ełk. W rekrutacji uczestniczą dzieci w wieku od 3 do 6 lat zamieszkałe na obszarze Miasta Ełku, które w roku szkolnym 2017/2018 nie uczęszczały do przedszkoli publicznych. Rekrutacja potrwa do 16 marca.

Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się postępowanie uzupełniające.

19 - 23 lutego 2018 r. termin składania deklaracji
Rodzice dzieci obecnie uczęszczających do miejskich przedszkoli publicznych
(tj. w roku szkolnym 2017/2018) - składają do dyrektora przedszkola  pisemną deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu na rok szkolny 2018/2019.

Harmonogram rekrutacyjny do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
prowadzonych przez Miasto Ełk na rok szkolny 2018/2019


Uwaga!
Kandydaci mieszkający poza obszarem Miasta Ełku mogą zostać przyjęci do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego (I etap) i uzupełniającego (II etap), miasto nadal będzie  dysponować wolnymi miejscami w przedszkolu.