Aktualności

Autor: Iga Arciszewska | Data wpisu: 08 Marca 2018
Już wkrótce ełczanie będą korzystali z nowych ścieżek rowerowych
Nowe ścieżki rowerowe pojawią się w okolicy rzeki Ełk, placu Jana Pawła II oraz przy plaży miejskiej. Podpisane już zostały umowy z wykonawcą na realizację projektu „Rozbudowa ścieżek rowerowych nad rzeką Ełk wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ełku”. Łączna wartość inwestycji to kwota niemal 8 mln zł.

Projekt składa się z trzech inwestycji:


1)   Przebudowa odcinka ścieżki rowerowej w obrębie plaży miejskiej przy ul. Parkowej.

W tym miejscu nawierzchnia ścieżek będzie wykonana z nawierzchni asfaltowej, co w znaczącym stopniu podniesie poziom bezpieczeństwa jak również jakość korzystania ze ścieżek rowerowych.

Zagospodarowane zostanie miejsce do obsługi rowerów, gdzie pojawią się: komplety do naprawy rowerów, stoły z ławkami oraz stojaki na rowery. Na obszarze inwestycji pojawi się oświetlenie LED’owe częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu.

Wartość umowy: ponad 1,1 mln zł

Planowany termin zakończenia prac: do 29 czerwca 2018 r.

 

2)   Przebudowa odcinka ścieżki pieszo - rowerowej w ramach realizacji V etapu budowy Parku Kopernika (przy ul. Parkowej)

Inwestycją objęty będzie odcinek od zielonego mostku przy ujściu na rzeki Ełk, wzdłuż części sportowo – rekreacyjnej Parku Kopernika aż do Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wymieniona zostanie nawierzchnia ścieżki pieszo – rowerowej na asfaltową.

Zamontowane zostaną ławki parkowe i stojaki na rowery. Na obszarze inwestycji pojawi się oświetlenie LED’owe częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu. Projekt przewiduje również nasadzenia drzew, krzewów i traw ozdobnych oraz bylin

Wartość umowy: ponad 1,2 mln zł

Planowany termin zakończenia prac: do 29 czerwca 2018 r.

 

3)   Przebudowa łącznika rowerowego – kładki na rzece Ełk (zielony mostek)

Usunięta zostanie stara i zamontowana nowa kładka na rzece. Zdemontowane będzie także oświetlenie kładki i narzut kamienny na brzegu rzeki. Na długości projektowanych umocnień brzegu odmulona będzie rzeka.

Przez nowy mostek będzie biegła ścieżka rowerowa łącząca Plac Jana Pawła II z ul. Żeromskiego i Placem Katedralnym.

Konieczność demontażu istniejącej konstrukcji zielonego mostka wynika ze stanu technicznego, osadzenia niektórych elementów w wodzie oraz konieczności połączenia z siecią zmodernizowanych ścieżek rowerowych.

Zagospodarowane zostaną dwa miejsca do obsługi rowerów, gdzie pojawią się komplety do naprawy rowerów, stoły z ławkami oraz stojaki na rowery.

Pojawią się specjale strefy do odpoczynku wyposażone m.in. w murki parkowe z okładzinami granitowymi, drewniane ławy do siedzenia, donice z zielenią wkomponowane w murki, a także pozostałe elementy małej architektury.

Na obszarze inwestycji pojawi się oświetlenie LED’owe częściowo wyposażone w czuły detektor ruchu. Teren inwestycji zostanie zagospodarowany zielenią.

Wartość umowy: ponad 5,6 mln zł.

Planowany termin zakończenia inwestycji: do 31 sierpnia 2018 r.

 

Wartość całego projektu to ponad 7,9 mln zł. Dofinansowanie będzie stanowiło ponad 4,4 mln zł i będzie pochodziło z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020.