Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 06 Lipca 2018
„Ełcka Kolej Wąskotorowa” Stanisława Jasińskiego
Muzeum Historyczne w Ełku wydało nową publikację – „Ełcką Kolej Wąskotorową” Stanisława Jasińskiego. Jest to uzupełniona i poszerzona wersja poprzedniej książki autora „Ełcka Kolej Wąskotorowa 1913-2001”. Książka do nabycia w kasie EKW oraz w internecie.

„Ełcka Kolej Wąskotorowa” Stanisława Jasińskiego. Autor w swej publikacji przedstawia historię jednego z bardziej znanych zabytków kolejowych Ełku i powiatu ełckiego od chwili jego powstania do czasów współczesnych.

W pierwszym rozdziale książki Jasiński opisuje historię powstania Ełckiej Kolei Wąskotorowej w kontekście ogólnych założeń polityki komunikacyjnej w Prusach Wschodnich, a następnie jej funkcjonowanie podczas I wojny światowej i w okresie międzywojennym.

Cezurą otwierającą drugi rozdział książki jest rok 1945, kiedy wraz z włączeniem południowych Prus Wschodnich do Polski ełcka kolejka wchodzi w skład PKP, działając najpierw pod nazwą Ełcka Kolej Wąskotorowa (do 1959 r.), a następnie jako Ełcka Kolej Dojazdowa.

Na zakończenie książki Jasiński omawia przemiany, jakie nastąpiły od momentu wpisania kolejki do rejestru zabytków w 1991 r. aż do włączenia jej w strukturę Muzeum Historycznego w Ełku.

Publikacje można nabyć zarówno w kasie Muzeum Historycznego na terenie Ełckiej Kolei Wąskotorowej, ul. Wąski Tor 1, jak również w Internecie.

Więcej na: www.muzeum.elk.pl