Aktualności

Autor: admin | Data wpisu: 02 Stycznia 2019
Film promujący obiekty dziedzictwa kulturalnego i naturalnego Ełku i Alytusa
Głównym celem projektu „Promocja turystyki transgranicznej promującej dziedzictwo kulturowe Litwy i Polski” z Programu INTERREG V-A Litwa – Polska, jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Ełku i Alytusa. Historia i kultura tych miejsc są tak bogate, że mogą być prezentowane mieszkańcom oraz turystom odwiedzającym oba miasta.

W ramach projektu Centrum Informacji Turystycznej w Alytusie przygotowało krótki film promujący miasto Ełk i Alytus, który można obejrzeć na specjalnie utworzonym w ramach projektu profilu na facebooku: https://www.facebook.com/Elk.Alytus/

W ramach projektu zostanie opracowany e-book (publikacja elektroniczna), który zostanie udostępniony za pośrednictwem strony internetowej www.elk.pl oraz www.alytusinfo.lt . Publikacja będzie promowana na stronach obu miast. Dzięki realizacji projektu Ełk i Alytus wezmą udział w międzynarodowych targach turystycznych w Poznaniu i Wilnie, które są jednymi z najbardziej popularnych imprez targowych w obu krajach.

Efektem projektu będzie promocja obu marek turystycznych - Ełku i Alytusa oraz promocja 26 obiektów kultury i dziedzictwa naturalnego z Ełku oraz 34 obiekty z Alytusa.