Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 27 Marca 2019
Nabór wniosków w konkursie „Działaj Lokalnie”
Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA zaprasza ełckie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konkursie grantowym „Działaj Lokalnie 2019”. Całkowita kwota w konkursie przeznaczona na granty to 55 tys. zł. Wnioski można składać do 15 maja.

Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” którego celem jest wspieranie projektów społecznych inicjujących współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji mieszkańców lub poprawie jakości życia.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, grupy nieformalne lub instytucje publiczne które mają siedzibę w m.in. mieście Ełku, gminach wiejskich powiatu ełckiego: Ełk, Kalinowo, Prostki, Stare Juchy oraz gminy Świętajno w powiecie oleckim.

Projekty, które zostaną najwyżej ocenione otrzymają dofinansowanie do kwoty 6 tys. zł. Całkowita kwota w konkursie przeznaczona na granty to min. 55 tys. zł.

Wnioski można składać do 15 maja 2019 r. wyłącznie poprzez stronę internetową: http://system.dzialajlokalnie.pl

Działaj Lokalnie to ogólnopolski program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz sieć Ośrodków Działaj Lokalnie.

W powiecie ełckim i gminie Świętajno program ten, jest realizowany we współpracy z: Powiatem Ełckim, miastem Ełk, gminą Kalinowo, gminą Prostki, gminą Stare Juchy, gminą Ełk i gminą Świętajno.

Dodatkowych informacji udziela Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”,

ul. Małeckich 3/30 U, tel. 733 302 801, w godz.: 10:00 – 15:00

·         tel. 608-305-766, iwona@stopa.org.pl

·         tel. 733-302-801, kinga@stopa.org.pl

·         tel. 796-538-105, pawelwilk8@o2.pl

·         tel. 531 558 580, karol.malinowski@poczta.onet.pl

Więcej na: www.stopa.org.pl