Aktualności

Autor: Paweł Górski | Data wpisu: 28 Października 2019
Wykaz nieruchomości gruntowej położonej w Ełku przy ul. M. Kajki, oznaczonej jako działka nr 142/10, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej jako działki nr: 142/6 i 14