Aktualności

Autor: Wiktoria Hańczyc | Data wpisu: 24 Stycznia 2020
Konkurs na bibliotekarza szkolnego
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w konkursie, którego celem jest wyłonienie najlepszego bibliotekarza szkolnego w naszym mieście. Wnioski można składać do 31 marca 2020.

Konkurs będzie składał się z dwóch etapów. W pierwszym przyjmowane będą zgłoszenia, natomiast w drugim – ocena merytoryczna przeprowadzona przez specjalnie powołaną kapitułę.

Osoba zgłoszona do konkursu musi być zatrudniona na stanowisku merytorycznym w jednej z bibliotek szkolnych na terenie miasta Ełku oraz posiadać co najmniej 2-letni staż pracy w bibliotece szkolnej.

We wniosku należy wskazać konkretne dokonania kandydata, które w znaczący sposób usprawniły działania biblioteki, bądź przyczyniły się do jej lepszego postrzegania w środowisku szkolnym oraz miały na celu popularyzację czytelnictwa wśród młodzieży i pracowników szkoły.

Prawo zgłoszenia kandydata ma społeczność szkolna przy uwzględnieniu opinii samorządu uczniowskiego i rady pedagogicznej. Każda szkoła może zgłosić tylko jednego kandydata.

Wypełnione formularze można:
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Ełku, Wydział Edukacji, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk z dopiskiem "Bibliotekarz Szkolny";
  • wysłać pocztą mailową na adres: um@um.elk.pl
Kandydatów zgłaszać należy wypełniając formularz dostępny na stronie biblioteki: http://biblioteka.elk.pl/wydarzenie/bibliotekarz-roku-20192020