Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 13 Lutego 2020
Prezydent Ełku ogłasza kolejne wyniki otwartych konkursów ofert na rok 2020

Prezydent Ełku zarządzeniami nr 430.2020 i 431.2020 z dnia 13 lutego 2020 r. ogłasza wyniki otwartych konkursów ofert z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, polityki społecznej oraz kultury fizycznej i sportu. Tym razem do realizacji zostało zatwierdzonych 8 zadań, natomiast 1 oferta nie uzyskała dofinansowania. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje to 72 000 zł.

Wyniki z podziałem na poszczególne zadania:

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

Oferent: Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna
Zadanie: Kresy nas łączą
Przyznane środki: 7000 zł

Oferent: Ełckie Towarzystwo Muzyczne
Zadanie: Rozwijamy Nasze Pasje – część II
Przyznane środki: 3000 zł

Oferent: Ełckie Towarzystwo Muzyczne
Zadanie: 15 sierpnia 2020 r. – Koncert z okazji 100 rocznicy Cudu nad Wisłą
Przyznane środki: 4000 zł

Polityka społeczna:

Oferent: Fundacja Zapobiegania Niepełnosprawności i Promocji Zdrowia Przy Oddziale Rehabilitacji Szpitala w Ełku
Zadanie: Dzieci naszą przyszłością
Przyznane środki: 14000 zł

Oferent: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Ełku
Zadanie: Seniorzy na „Start”
Przyznane środki: 10000 zł

Oferent: Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
Zadanie: Jak ugryźć las?
Zadanie niezatwierdzone do realizacji: 0 zł


Kultura fizyczna i sport:

Oferent: Uczniowski Klub Sportowy „Rona 03”
Zadanie: Rozgrywki ligowe w sezonie 2019/2020
Przyznane środki: 20000 zł

Oferent: Międzyszkolny Klub Sportowy „Żak”
Zadanie: Judo dla każdego
Przyznane środki: 7000 zł

Oferent: Klub Judo Shamo Ełk
Zadanie: Sport szansą dla młodych
Przyznane środki: 7000 zł

Link do zarządzeń Prezydenta z wynikami otwartych konkursów ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku: http://bip.elk.warmia.mazury.pl/252/Wyniki_konkursow/

Informacja przygotowana przez Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku zgodnie z art. 15 ust. 2h. i 2j. ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.