Aktualności

Autor: Paweł Butwiłowski | Data wpisu: 19 Lutego 2020
Weź udział w ankiecie internetowej
Wypełnij ankietę internetową i miej wpływ na przyszłość i rozwój Ełku. Trwa badanie ankietowe dotyczące sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku. Ankietę można wypełnić w formie elektronicznej. Na Państwa opinie czekamy do 20 marca 2020 r.

Wypełnij ankietę, dzięki której będzie można wziąć aktywny udział w tworzeniu strategii rozwoju i tym samym mieć wpływ na przyszłość i rozwój miasta Ełku i gminy wiejskiej Ełk. W badaniu ankietowym mogą wziąć udział mieszkańcy Ełku i gminy wiejskiej Ełk. Wyniki pozwolą poznać oczekiwania, potrzeby mieszkańców. Na Państwa opinie czekamy do 20 marca 2020 r.

Ankietę można wypełnić na stronie: https://eu-consult.info.pl/2/index.php/369963?lang=pl

Ankieta służy przygotowaniu diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Ełku wraz z aktualizacją analizy SWOT na potrzeby aktualizacji „Strategii rozwoju ośrodka subregionalnego Ełk do roku 2025” - dokumentu strategicznego dla MOF Ełk, w skład którego wchodzą Miasto Ełk i Gmina Ełk. Strategia obejmuje swym zakresem komponent Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Osoba do kontaktu w sprawie ankiety: Patrycja Łapińska, tel. 87 732 61 84, mail: p.lapinska@um.elk.pl