Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 03 Marca 2020
I EWeneMent - Ełcki Wykład Mistrzowski

Prezydent Ełku zaprasza przedstawicieli sektora pozarządowego oraz instytucji edukacyjnych na inauguracyjny I Ełcki Wykład Mistrzowski (EWeneMent), czyli pierwsze spotkanie z inspirującą osobą życia publiczno-społecznego, które odbędzie się 18 marca (środa) 2020 r. w godz.: 16.00-18.00 w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” przy ul. Kościuszki 27A.Bohaterką I EWeneMentu będzie Pani Urszula Duda - Dyrektor Niepublicznej  Terapeutycznej Szkoły Podstawowej „Bajka” w Suwałkach oraz Niepublicznej Terapeutycznej Szkoły Przysposabiającej do Pracy „Prolog“ w Suwałkach założonych przez Podlaskie Stowarzyszenie Terapeutów.

Notka biograficzna Pani Urszuli Dudy:

Od 10 lat prowadzi Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Podstawową „Bajka” oraz Niepubliczną Terapeutyczną Szkołę Przysposabiającą do Pracy „Prolog“ w Suwałkach pracujących m.in. z dziećmi i młodzieżą z autyzmem. Jest prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego "GROM"- klubu którego członkami są dzieci z niepełnosprawnością. Tworzy szkoły bez dzwonków, podręczników, szyte na miarę i potrzeby uczniów. Głównym celem jej działalności jest prowadzenie szkół, organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży
z niepełnosprawnością, akcje mające na celu uświadamianie społeczeństwu, jak ważna jest integracja oraz aktywizacja osób z niepełnosprawnością w społeczności lokalnej. Organizuje spotkania, konferencje na temat autyzmu, kampanie na rzecz osób z dysfunkcjami. Integruje środowiska nauczycieli, terapeutów, rodziców dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością. Jest nauczycielką języka polskiego oraz geografii z pasji i wykształcenia (w tej kolejności). Uwielbia ludzi, a w dalszej kolejności sport, literaturę, psychologię. Nie lubi „stać w miejscu” bo jak sama mówi: „jeżeli może ktoś, to mogę i ja“! Zawsze znajduje w innym człowieku dobro i nigdy nikogo nie spisuje „na straty”.

Współtworzyła Suwalską Federację Organizacji Pozarządowych RAZEM, współpracuje z suwalskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (CWOP) Centrum Trójki. Jest członkiem zarządu Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnościami. Reprezentuje Suwałki w Podlaskiej Sieci Pozarządowej. Jest ławnikiem w Sadzie Okręgowym. W natłoku codziennych zajęć znajduje czas na działalność społeczną i wolontariacką. Laureatka nagrody Barwy Wolontariatu, absolwentka XII edycji Szkoły Liderów Polsko–Amerykańskiej Fundacji Wolności (Liderzy PAFW). Ostatnio tygodnik „Newsweek Polska” uhonorował Urszulę Dudę nagrodą specjalną w Konkursie o tytuł „Społecznika Roku 2019” za wieloletnie działania na rzecz osób dotkniętych autyzmem i ich rodzin oraz za aktywne wspieranie samodzielności społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami poprzez utworzenie innowacyjnej szkoły branżowej przygotowującej je do pracy, a także za skuteczną współpracę z samorządem, której efektem jest powstanie karty rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym w Suwałkach.

Przedstawicieli ełckiego sektora pozarządowego zainteresowanych udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie e-mailowe, telefoniczne lub bezpośrednio w Biurze Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3/10 (I piętro), tel. 87 732 61 8
5, 86, 87; e-mail: bop@um.elk.pl. W razie dodatkowych pytań proszę o kontakt z Maciejem Juchniewiczem, Pełnomocnikiem ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi.