Aktualności

Autor: Maciej Juchniewicz | Data wpisu: 11 Marca 2020
"Działaj Lokalnie" świętowało jubileusz 10-lecia - relacja
Wydarzenie odbyło się 3 marca 2020 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku i było wspaniałą okazją do wspomnień, podsumowań i podziękowań

Program ten rozwijał lokalne społeczności i jakie efekty udało się osiągnąć ludziom, którzy za jego pomocą zmieniali swoje otoczenie. Podczas uroczystości odbyło się rozstrzygnięcie tegorocznego konkursu „Opowiedz…”, w którym grantobiorcy Programu przedstawiają zrealizowane przez siebie projekty za pomocą krótkich filmów i prezentacji multimedialnych.

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego.

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Realizowany jest przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych „STOPA”,

Ośrodki Działaj Lokalnie prowadzą lokalne konkursy grantowe. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat. Strona programu http://dzialajlokalnie.pl/