Aktualności

Autor: Paweł Górski | Data wpisu: 16 Czerwca 2020
Wykaz nieruchomości niezabudowanej, położonej w Ełku przy ul. Wojska Polskiego oznaczonej jako działka o numerze 1399/15 (pow. 0,0012 ha) przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej