Aktualności

Autor: P. B. | Data wpisu: 21 Grudnia 2020
Laureaci najlepszych prac o Ełku nagrodzeni - edycja 2020
Rozstrzygnięcie „Konkursu o nagrodę Prezydenta Miasta Ełku za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk” nastąpiło dziś w miejskim ratuszu. W tym roku nagrodzono łącznie 7 prac dyplomowych.

Konkurs za wyróżniającą się pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk organizowany był już po raz trzynasty. Celem konkursu jest popularyzowanie tematyki związanej z Ełkiem, umożliwienie autorom pracy promowania ich osiągnięć a także zachęcanie do podejmowania nowatorskich prac naukowo – badawczych poświęconych naszemu miastu.

W 2020 roku na konkurs wpłynęło 18 prac: 8 prac magisterskich, 4 prace inżynierskie, 6 prac licencjackich. Tematyka prac była bardzo zróżnicowana, ale jak zawsze związana z miastem Ełk. Dotyczyły one m.in. takich dziedzin jak: architektura, gospodarka przestrzenna i turystyczna, zarządzenie i marketing, historia miasta, wiedza o rodzinie.

Złożone prace oceniała powołana przez Prezydenta Ełku kapituła konkursowa, która w tym roku obradowała w składzie:
Przedstawiciele wyższych uczelni w Ełku:

1.    Dr Jacek Mrozek - Uniwersytet Warmińsko – Mazurski,

2.    dr Karol Kowalewski - Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Filia w Ełku,

3.    ks. dr Antoni Skowroński - Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku,

4.    mgr Agnieszka Danielewicz - Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku.

Przedstawiciele Prezydenta Miasta Ełku:

1.    dr Marcin Radziłowicz - Sekretarz Miasta Ełku,

2.    inż. Cezary Winkler – Naczelnik Wydziału Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełku,

3.    mgr inż. Marta Herbszt - Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Ełku.

Kapituła rekomendowała prace o wysokiej wartości merytorycznej, oryginalne, których autorzy  wykazali się bardzo dużym zaangażowaniem w tematykę pracy a także samodzielnością i kreatywnością.

Po zapoznaniu się z rekomendacją Kapituły konkursowej, Prezydent Ełku Tomasz Andrukiewicz przyznał 6 nagród i 1 wyróżnienie.

LAUREACI KONKURSU 2020:

Prace inżynierskie:

·         Weronika Rogowska – nagroda za pracę „Mikroplastik w osadach dennych jako zanieczyszczenie środowiska wodnego”  (Politechnika Białostocka)

·         Marta Hyzopska  – nagroda za pracę ”Projekt budynku ośrodka szkoleniowego sportów wodnych” (Politechnika Białostocka)

Prace licencjackie:

·         Jarosław Kamiński – nagroda za pracę „Współdziałanie administracji samorządowej z terenowymi organami administracji wojskowej na przykładzie Urzędu Miasta Ełku” (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)

·         Wiktoria Wojtulewicz – wyróżnienie za pracę „Losy osób bezdomnych na przykładzie Stowarzyszenia MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Ełku (Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie)

Prace magisterskie:

·         Natalia Niedzielewska – nagroda za pracę „Marketing terytorialny oraz budowa wizerunku na przykładzie miasta Ełku” (Uniwersytet Gdański)

·         Aleksandra Brzezińska – Kowalewska nagroda za pracę „Adaptacja Zamku Krzyżackiego w Ełku”

·         Beata Wesołowska – nagroda za pracę „Współczesne ojcostwo a praca zawodowa mężczyzn w świetle badań jakościowych mieszkańców Ełku” (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)